13 direkte Treffer gefunden für: Übereinkommen


38 indirekte Treffer gefunden für: Übereinkommen

Deutsch Türkisch
Übereinkommen zum Schutz der Alpen {sub} {n} Alpleri koruma sözleşmesi
Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten gezici yabani hayvan türlerini koruma sözleşmesi
Übereinkommen zur Erleichterung der Eheschliessung im Ausland yabancı evlenmeyi kolaylaştırma sözleşmesi
Übereinkommen zur Verhütung schwerer Industrieunfälle ağır endüstri kazalarını önleme sözleşmesi
Übereinkommen über den bezahlten Jahresurlaub ödemeli yıllık izin hakkında sözleşme
Übereinkommen über den bezahlten Jahresurlaub der Seeleute gemicilerin ödemeli yıllık izini hakkında sözleşme
Übereinkommen über den Mutterschutz {sub} {n} hamile anneyi koruma sözleşmesi
Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit köleliği kadırma sözleşmesi
Übereinkommen über die biologische Vielfalt {sub} {n} biyolojik çeşitliliği koruma sözleşmesi
übereinkommend {adj} anlaşan
übereinkommend {adj} sözleşen
der Übereinkommensbereich {sub} {m} sözleşme alanı
Auslegung der Verfassung und der Übereinkommen Anayasa ve anlaşmayı yorumlama
Baseler Übereinkommen {sub} {n} Basel mütarekesi
das Chemiewaffenübereinkommen {sub} {n} kimyasal silahlar sözleşmesi
das Donauschutzübereinkommen {sub} {n} Tuna`yı koruma anlaşması
ein Anpassungsübereinkommen {sub} {n} uyum mütarekesi
fördernde Übereinkommen {sub} {n} teşvik anlaşması
grundlegende Übereinkommen {sub} {pl} köklü anlaşmalar
das Grundstoffübereinkommen {sub} {n} asli madde uylaşması
Haager Kaufrechtsübereinkommen {sub} {n} Den Haag Satın Alma Hakkı Sözleşmesi
im Preis übereinkommen {v} fiyatta anlaşmak
in einer Sache übereinkommen {v} bir şeyde anlaşmak
in jeder Hinsicht übereinkommen {v} her hususta anlaşmak
informelles Übereinkommen {sub} {n} formalitesiz uyuşma
mit jemandem übereinkommen {v} biriyle anlaşmak
mit jemandem übereinkommen {v} biriyle uzlaşmak
multilaterale Übereinkommen {sub} {pl} çok taraflı anlaşmalar
Pariser Übereinkommen {sub} {n} [Kernenergie] (atom enerjisi üzerine) Paris anlaşması
Plurilaterales Handelsübereinkommen {sub} {n} çok boyutlu ticaret anlaşması
das Stationierungsländerübereinkommen {sub} {n} konuşlandırılan ülkelerle anlaşma
stillschweigendes Übereinkommen {sub} {n} sessiz sedasız anlaşma
das Umweltübereinkommen {sub} {n} çevre anlaşması
über das Datum übereinkommen tarihte anlaşmak
verbindliches Übereinkommen {sub} {n} bağlayıcı anlaşma
vorläufige Übereinkommen {v} geçici uzlaşma
das Waffenstillstandsübereinkommen {sub} {n} ateşkes anlaşması
das Zusatzübereinkommen {sub} {n} ek mukavele
0.004s