2 direkte Treffer gefunden für: Alpen

Deutsch Türkisch
die Alpen {sub} {pl} Alp Dağları
die Alpen {sub} {pl} Alpler

70 indirekte Treffer gefunden für: Alpen

Deutsch Türkisch
der Alpen-Apfer {sub} {m} [Rumex alpinus] Labadası (Dağ)
der Alpen-Fraunmantel {sub} {m} [Alchemilla alpina] Aslanpençesiotu (Dağ), Alpler Aslanpençesi
die Alpen-Johannisbeere {sub} {f} Alplerde yetişen frenk üzümü
der Alpenampfer {sub} {m} [Pflanze] Alpler‚de yetişen at kuklağı
der Alpenampfer {sub} {m} [Pflanze] Alpler‚de yetişen kuzu kuklağı
der Alpenbewohner {sub} {m} Alpler‚de oturanlar
die Alpenbewohner {sub} {pl} Alpler‚de oturan
die Alpenbewohnerin {sub} {f} [weiblich] Alpler‚de oturan
die Alpenbewohnerinnen {sub} {pl} [weiblich] Alpler‚de oturan bayanlar
der Alpenbirkenzeisig {sub} {m} Alpler‚de yaşayan bir kuş türü
die Alpenblume {sub} {f} yayla çiçeği
die Alpenblumen {sub} {pl} yayla çiçekleri
die Alpenbraunelle {sub} {f} [Prunella collaris] alp şarkıcı kuşu
die Alpenbraunelle {sub} {f} [Prunella collaris] Büyük dağbülbülü
die Alpendohle {sub} {f} [Pyrrhocorax graculus] Sarı gagalı dağ kargası
das Alpendorf {sub} {n} dağ köyü
alpendurchquerender Transitverkehr {sub} {m} Alplerden geçen transit ulaşım
die Alpenerle {sub} {f} yeşil akçaağaç
die Alpenflora {sub} {f} yayla bitki örtüsü
die Alpenforelle {sub} {f} yayla ala balığı
der Alpengarten {sub} {m} yayla bahçesi
der Alpengasthof {sub} {m} yayla misafir evi
das Alpengebiet {sub} {n} yayla bölgesi
der Alpengipfel {sub} {m} yayla tepesi
das Alpenglühen {sub} {n} dağların kızarması
das Alpenglühen {sub} {n} dağların kızıllaşması
der Alpenhauptkamm {sub} {m} dağın tepe çizgisi
das Alpenhorn {sub} {n} dağ kornası
die Alpenjohannisbeere {sub} {f} dağ frenk üzümü
der Alpenjäger {sub} {m} dağ avcısı
der Alpenklub {sub} {m} dağ kulübü
die Alpenkonvention {sub} {f} dağ sözleşmesi
die Alpenkrähe {sub} {f} [Pyrrhocorax pyrrhocorax] Kırmızı gagalı dağ kargası
das Alpenland {sub} {n} dağlik arazi
die Alpenlandschaft {sub} {f} dağlık doğa
die Alpenländer {sub} {f} dağlık ülkelerde yaşayan halk
die Alpenländer {sub} {pl} dağlık ülkeler
alpenländisch {adj} dağlık
Alpenmeise dağ iskele kuşu
der Alpenmohn {sub} {m} akhaşhaş
die Alpenmolkerei {sub} {f} Alpler süthanesi
das Alpenmurmeltier {sub} {n} dağ sıçanı
der Alpenpass {sub} {m} dağ geçidi
die Alpenpflanze {sub} {f} dağ bitkisi
die Alpenpflanzen {sub} {pl} dağ bitkileri
die Alpenpässe {sub} {pl} dağ geçitleri
alpenquerend {adj} Alpleri diklemesine aşan
die Alpenrasse {sub} {f} dağ ırkı
der Alpenraum {sub} {m} Alp dağları bölgesi
die Alpenregion {sub} {f} Alpler bölgesi
die Alpenrepublik {sub} {f} Alpler Cumhuriyeti
Albanische Alpen {sub} {pl} Arnavutluk alpleri
Bayrische Alpen {adj} Bavyera Alpleri
Berner Alpen {sub} {pl} Bern Alpleri
diesseits der Alpen [aus italienischer Sicht] Aplerin güneyi
höhere Lagen der Alpen {sub} {pl} Alplerin daha yüksek yerleri
in den Alpen Alp‚lerde
jenseits der Alpen Alp`lerin öbür tarafında
Kitzbühler Alpen {sub} {pl} (Avusturya`da bir bölge) Kitzbühl Alpleri
Kontrast zu den Alpen {sub} {m} Alplerin zıddı
neuseeländische Alpen {sub} {pl} Yeni Zelanda Alpleri
die Ostalpen {sub} {pl} doğu Alpler
Ötztaler Alpen {sub} {pl} Ötztal Alpleri
Schweizer Alpen {sub} {pl} İsviçre Alpleri
die Südalpen {sub} {pl} Güney Alpler
Tiroler Alpen {sub} {pl} Tirol alpleri (Avusturya)
Übereinkommen zum Schutz der Alpen {sub} {n} Alpleri koruma sözleşmesi
die Voralpen {sub} {pl} ön Alpler
Walliser Alpen {sub} {pl} İsviçre`de Valisser kantonu Alpleri
die Westalpen {sub} {pl} Batı Alpler
0.006s