45 direkte Treffer gefunden für: yarık


77 indirekte Treffer gefunden für: yarık

Deutsch Türkisch
aufgeschnittene Mutter {sub} {f} yarık somun
die Durchbruchblutung {sub} {f} yarık kanaması
durchstechen {v} [ich stach durch, ich habe durchgestochen] yarık açmak
der Fissurenbohrer {sub} {m} yarık açma matkabı
der Fissureneingangswinkel {sub} {m} yarık giriş açısı
Flachkopfschraube mit Schlitz {sub} {f} yarık düz başlı vida
gekerbt [Blatt] yarık
geschlitzt {adj} yarık
geschlitzter Kegel {sub} {m} yarık konik
geschlitzter Kopf {sub} {m} yarık kafa
geschlitzter Senkkopf {sub} {m} yarık düz baş
gespaltener Fuß {sub} {m} yarık ayak
gespaltener Huf {sub} {m} yarık nal
gespaltenes Kinn {sub} {n} yarık çene
geteilte Lagerbuchse {sub} {f} yarık yatak
geteilter Gewindeschneidkopf {sub} {m} yarık vidalı ayna
die Halbkugel {sub} {f} [der Erde] yarıküre
die Halbkugeltemperatur {sub} {f} yariküre ısısı
das Kluftwasser {sub} {n} yarık boşluğu suyu
die Kugelhälfte {sub} {f} [Geologie] yarıküre
lange Spitze mit Schlitz {sub} {f} yarık uzun
der Lauglochkreuzkopf {sub} {m} yarık piston başlığı
der Linsenflachkopf {sub} {m} yarık yassı kafa
der Linsenkopf {sub} {m} yarık silindirik kafa
metastabil [Technik] yarıkararlı
mit schlitzen versehen yarık
Ölfilter mit Spalt {sub} {m} yarık yağ süzgeci
die Reißplatte {sub} {f} yarık lata
riefelig {adj} yarık
riefeln {v} [riefelte, hat geriefelt] yarık açmak
die Riefelung {sub} {f} yarık açma
die Riefen {sub} {pl} yarıklar
riefen {v} yarık açmak
riefig {adj} yarık
die Risse {sub} {pl} yarıklar
die Ritzen {sub} {pl} [Zwischenräume] yarıklar
Rundkopf mit Schlitz {sub} {m} yarık yuvarlak baş
Schaftschraube mit Schlitz {sub} {f} yarık başsız vida
die Schlitzdüse {sub} {f} yarık fıskiye
schlitzen {v} [schlitzte, hat geschlitzt] yarık açmak
der Schlitzflügel {sub} {m} yarık kanat
der Schlitzinitiator {sub} {m} yarık indikatörü
der Schlitzkopf {sub} {m} [an Schrauben] yarık başlı
die Schlitzkopfschraube {sub} {f} yarık başlı vida
der Schlitzmantelkolben {sub} {m} yarık etekli piston
die Schlitzmutter {sub} {f} yarık somun
der Schlitzniet {sub} {m} yarık perçin
das Schlitzohr {sub} {n} [Med.] yarık kulakmemesi
die Schlitzplatte {sub} {f} yarık levha
das Schlitzrohr {sub} {n} yarık boru
die Schlitzschiene {sub} {f} yarık ray
abgerundete Kerbe {sub} {f} yuvarlak yarık
der Außenriss {sub} {m} dış yarık
der Bauer {sub} {m} {ugs.} tabanıyarık [halk arasında söylenir]
der Bogenschlitz {sub} {m} eğri yarık
die Bogenspalte {sub} {f} yay şeklinde yarık
breite Spalte {sub} {f} geniş yarık
der Breitspalt {sub} {m} geniş yarık
der Brennriss {sub} {m} yanarak oluşan yarık
der Dauerriss {sub} {m} daimi yarık
die Dehnfuge {sub} {f} genleşmeden doğan yarık
der Dichtspalt {sub} {m} dolgulu yarık
die Doppelnut {sub} {f} çifte yarık
die Doppelspalte {sub} {f} çift yarık
durchgehender Riss {sub} {m} bir yandan öbür yana yarık
eingefräste Fuge {sub} {f} frezelenmiş yarık
der Einriss {sub} {m} küçük yarık
einstrahlende Rissbildung {sub} {f} ışın neşreden yarık
die Einzelspalte {sub} {f} tek yarık
die Eiskluft {sub} {f} ağaç gövdesinde donmadan dolayı oluşmuş yarık
der Engstspalt {sub} {m} dar yarık
feiner Riss {sub} {m} ince yarık
freie Spalte {sub} {f} boş yarık
die Gletscherspalte {sub} {f} buzullardaki yarık
großer Riss {sub} {m} büyük yarık
der Haarriß {sub} {m} ince yarık
die Hasenscharte {sub} {f} doğuştan olan dudaktaki yarık
0.005s