3 direkte Treffer gefunden für: yandan


58 indirekte Treffer gefunden für: yandan

Deutsch Türkisch
Diffusionsapparat mit seitlicher Entleerung {sub} {m} yandan boşaltılan difüzyon cihazı
der Durchgangsbahnhof {sub} {m} yandan yanaşılan tren istasyonu
der Dwarswind {sub} {m} [Verkehr] yandan esen rüzgâr
Erdung seitlich und zentral {sub} {f} yandan ve merkezi toprağa bağlama
flanken {v} [Fußball] yandan orta yapma
die Flankenangriffe {sub} {f} yandan saldırılar
der Flankenball {sub} {m} yandan vurulan top
der Flussraddampfer {sub} {m} yandan çarklı nehir vapuru
Heftung, seitliche- {sub} {f} yandan bağlama
Kolbenring mit schrägem Stoß {sub} {m} yandan vurmalı piston segmanı
mit Steilpass zum Siegertreffer yandan ortaya pas ile atılan galibiyet golü
das Profil {sub} {n} [des Gesichts] yandan görünüş
das Profil {sub} {n} yandan görünüm
profilieren {v} [profilierte, hat profiliert] yandan çizmek
der Radschleppdampfer {sub} {m} yandan çarklı vapur
das Schaufelrad {sub} {n} [Verkehr] yandan çarklı gemi çarkı
der Schaufelraddampfer {sub} {m} [Verkehr] yandan çarklı gemi
der Scheibenfräser {sub} {m} yandan freze
die Schenkelpresse {sub} {f} yandan sürgülü pres
der Scherwind {sub} {m} yandan etkili rüzgâr
Schiff mit Seitenpforten {sub} {n} yandan lombarlı gemi
der Schrägschuss {sub} {m} [Fußball] yandan şut
der Seitenangriff {sub} {m} [Militär] yandan saldırı
der Seitenangriff {sub} {m} [Militär] yandan taarruz
die Seitenansicht {sub} {f} [Computer] yandan görünüş
die Seitenansicht {sub} {f} yandan görünüş
die Seitenansichten {sub} {pl} yandan görünüşler
das Seitenbild {sub} {n} yandan görünüş
der Seitenblick {sub} {m} yandan bakış
die Seitenerschiebung {sub} {f} yandan sürme
der Seitenkipper {sub} {m} yandan boşaltmalı vagon
die Seitenpumpe {sub} {f} yandan poma
der Seitenriss {sub} {m} yandan görünüş
die Seitenscheitel {sub} {f} yandan saç ayırma çizgisi
der Seitenschneider {sub} {m} [Zange] yandan kesici kıskaç
der Seitenstreuer {sub} {m} yandan serpici
die Seitenverjüngung {sub} {f} yandan gençleşme
die Seitenverladung {sub} {f} yandan yükleme
der Seitenwind {sub} {m} yandan esen rüzgâr
seitlich abfallend {adj} yandan meyilli
seitlich kippen {v} yandan aktarmak
der Steilpass {sub} {m} [Fußball] yandan ortaya pas
von der Seite fotografiert yandan fotoğrafı çekilmiş
vorbeimarschiert yandan geçti
das Vorbeireden {sub} {n} yandan konuşma
allerseits {adv} dörtbir yandan
allerseits {adv} herbir yandan
anderenteils {adv} diğer yandan
anderenteils {adv} öte yandan
andererseits {adv} diğer yandan
andererseits {adv} öte yandan
anderseits {adj} öte yandan
einerseits {adv} bir yandan
von allen Ecken und Enden her bir yandan
von allen Seiten her yandan
wiederum {adv} [andererseits] öte yandan
wohingegen [Präposition] diğer yandan
zum anderen öte yandan
0.004s