30 direkte Treffer gefunden für: yapı


77 indirekte Treffer gefunden für: yapı

Deutsch Türkisch
das Abdeckklebeband {sub} {n} yapışkanlı kapatma bandı
Abgabe für nicht geschaffene Parkplätze {sub} {f} yapılmayan park yerileri vergisi
abgeklebt yapıştırılmış
abgeklebt yapışık
abgeraten yapılmaması öğütlenmiş
abgerechnetes Konto yapılmış hesap
abgerüstet [Techn.] yapı iskelesi sökülmüş
abkleben {v} [klebte ab, hat abgeklebt] yapıştırmak
abklebend {adj} yapışan
ableimen {v} [leimte ab, hat abgeleimt] yapıştırmak
die Abmeldung {sub} {f} yapılan çağrıya gemiyeceğini bildirme
Abrollgeräte für Klebeband {sub} {pl} yapışkanlı bandı açma aletleri
abrüsten {v} [Techn.: rüstete ab, hat abgerüstet] yapı iskeletini sökmek
die Abrüstung {sub} {f} [Techn.] yapı iskeletinin sökülmesi
Abteilung Genossenschaften {sub} {f} yapı birliği dairesi
das Abziehbild {sub} {n} yapıştırma resim
die Abziehbilder {sub} {pl} yapıştırma resimler
der Abziehbilderdruck {sub} {m} yapıştırma resimler baskısı
das Abziehbilderverfahren {sub} {n} yapıştırma resim yöntemi
das Abziehplakat {sub} {n} yapıştırma afiş
der Ackermeier {sub} {m} yapışkan otu
adhärent {adj} yapışkan
adhärieren {v} yapışmak
die Adhäsine {sub} {pl} yapışıcı bakteri faktörleri
die Adhäsion {sub} {f} yapışma
das Adhäsionsfett {sub} {n} yapışkan gres
die Adhäsionsfähigkeit {sub} {f} yapışma kabiliyeti
das Adhäsionsgewicht {sub} {n} yapışma ağırlığı
die Adhäsionsgrenze {sub} {f} yapışma haddi
der Adhäsionskoeffizient {sub} {m} yapışma katsayısı
die Adhäsionskraft {sub} {f} yapışma gücü
die Adhäsionskraft {sub} {f} yapıştırıcı kuvvet
der Adhäsionsmangel {sub} {m} yapışma zayıflığı
das Adhäsionsmittel {sub} {n} yapışkan madde
das Adhäsionsphänomen {sub} {n} yapışma olayı
der Adhäsionsprozess {sub} {m} yapışma prosedürü
die Adhäsionsprüfung {sub} {f} yapıştırma deneyi
die Adhäsionsspannung {sub} {f} yapışma gerilimi
die Adhäsionssäure {sub} {f} yapışkan asit
das Adhäsionsvermögen {sub} {n} yapışma kabiliyeti
der Adhäsionsverschleiß {sub} {m} yapışma aşınımı
das Adhäsionswasser {sub} {n} yapışkan su
das Adhäsionverfahren {sub} {n} yapıştırma yöntemi
adhäsiv yapışkan
die Adhäsivität {sub} {f} yapışkanlık
die Agglomerierung {sub} {f} yapıştırma
Aktien von Hypothekenbanken {sub} {pl} yapı kredisi bankalarının hisse senetleri
alles, was sich tun lässt yapılabilecek her şey
allgemeines Maß der baulichen Nutzung yapı için kullanılan genel ölçü
anbacken {v} [backte an, hat angebackt] yapışmak
anbleiben {v} [blieb an, ist angeblieben] yapışık kalmak
die Abhängigkeitsstruktur {sub} {f} bağımsal yapı
die Absorberstruktur {sub} {f} emici yapı
die Abwärtsstrukturierung {sub} {f} inişli yapı
die Acetylmuraminsäure {sub} {f} asetil likozaminden elde edilen yapı
die Agrarstruktur {sub} {f} zrai yapı
Akustik von Gebäuden {sub} {f} akustik yapı
algebraische Struktur {sub} {f} cebri yapı
die Allglasausführung {sub} {f} tamamı cam yapı
die Anatomie {sub} {f} bedensel yapı
anatomische Struktur {sub} {f} anatomik yapı
anatomischer Aufbau {sub} {m} anatomik yapı
der Anbau {sub} {m} [Haus-] ekyapı
der Anfall {sub} {m} yıkılmak üzere olan yapı
der Annexbau {sub} {m} eklenti yapı
astronomische Struktur {sub} {f} asimetrik yapı
atomare Struktur {sub} {f} nükleer yapı
atomarer Aufbau {sub} {m} atomik yapı
der Aufbau {sub} {m} kurma yapı
der Aufbau {sub} {m} üst yapı
Aufbau konstruktiver {sub} {m} tasarımsal yapı
Aufbau, hierarchischer - {sub} {m} kademeli yapı
Aufbau, innerer - {sub} {m} yapı
Aufbau, provisorischer- {sub} {m} geçici yapı
ausgewogene Wirtschaftsstruktur {sub} {f} dengeli ekonomik yapı
die Autoritätsstruktur {sub} {f} otoriter yapı
Bauen mit Fertigteilen {sub} {n} prefabrik yapı
0.004s