3 direkte Treffer gefunden für: bakteri


73 indirekte Treffer gefunden für: bakteri

Deutsch Türkisch
abakteriell {adj} bakterisiz
abakterielle Cholezystitis {sub} {f} med. bakteriye bağlı olmayan safrakesesi iltihabı
abakterielle Endokarditis {sub} {f} med. bakteriye bağlı olmayanan endokardit
abakterielle Glomerulonephritis {sub} {f} [chronische Niereninfsuffizienz] bakteri ile ilişiksiz kronik böbrek iltihabı
abakterielle Pyelitis {sub} {f} [Nierenbeckenentzündung] bakteri ile ilişiksiz böbrek havuzu hastalığı
abakterielle renale Pyurie {sub} {f} bakterisiz idrarda iltihap oluşu
das Alcaligenes {sub} {n} bakteri türü
antibakteriell {adj} bakterilere karşı
das Antibakterium {sub} {n} bakteriye karşı
atoxisch {adj} bakteriye benzer
das Ausplattieren {sub} {n} bakterileri suni olarak çoğaltmak
die Ausplattierung {sub} {f} bakterileri suni olarak çoğaltma
die Bakterie {sub} {f} mikrop
Bakterie, anaerobe - {sub} {f} anaerobik bakteri
Bakterie, anaerobe - {sub} {f} havasız yerde yaşayabilen bakteri
bakteriell {adj} bakteriyel
die bakterielle {sub} {f} bakteriyel
bakterielle Entzündung des Nierenbeckens {sub} {f} böbrek leğeninin bakteriyet iltihabı
bakterielle Geschlechtskrankheiten {sub} {f} bakteriye bağlı cinsel hastalıklar
bakterielle Glomerulonephritis {sub} {f} bakteriye bağlı böbrek glomerüllerin iltihaplanması
bakterielle Glomerulonephritis {sub} {f} bakteriyel glomerulonefrit
bakterielle Hautkrankheit {sub} {f} bakteriyel deri hastalığı
bakterielle Impfstoffe {sub} {pl} bakteriyel aşı maddeleri
bakterielle Infektion {sub} {f} bakteriyel enfeksiyon
bakterielle Nierenerkrankung {sub} {f} bateriyel böbrek hastalığı
bakterielle Probe {sub} {f} bakteriyel deney
bakterielle Verunreinigung {sub} {f} bakteriyel kirlilik
bakterielle Zellmembran {sub} {f} bakteriyel hücre zarı
bakterielle Zersetzung {sub} {f} bakteriyel ayrışım
bakterielle Zersetzung {sub} {f} bakteriyel bozulma
bakterielles Antigen {sub} {n} bateriyel antijen
bakterielles Beizmittel {sub} {n} bateriyel tohum ilaçlama maddesi
bakterielles Toxin {sub} {n} bakteriyel toksin
bakterielles Wachstum {sub} {n} bakteriyel çoğalma
die Bakterien {sub} {pl} bakteriler
Bakterien einfangen {v} bakteri kapmak
Bakterien einfangen {v} mikrop kapmak
Bakterien abtötend bakteri öldürücü
Bakterien abtötend bakteri imha edici
Bakterien aufschließen {v} bakterileri ifade etmek
Bakterien mit spezifischen Nahrungsforderungen {sub} {pl} spezifik beslenme meyilli bakteriler
Bakterien- bakteriler-
die Bakterienallergene {sub} {pl} bakteri allerjenleri
die Bakterienamylase {sub} {f} bakteri amilazi
der Bakterienbefall {sub} {m} bakterilerin istilası
bakterienbeständig {adj} bakterilere karşı dayanıklı
die Bakterienbrühe {sub} {f} bakterili sıvı
das Bakterienchromosom {sub} {n} bakteri kromozomu
die Bakterienembolie {sub} {f} bakteriden gelen emboli
die Bakterienenzyme {sub} {pl} bakteri enzimleri
das Acetobacter {sub} {n} etilakolü etan asidine çeviren bakteri
aerobe lebensfähige Bakterie {sub} {f} havada yaşayabilen bakteri
aerobes Bakterium {sub} {n} havada yaşıyan bakteri
der Diplokokkus {sub} {m} yuvarlak ve çift bulunan bir bakteri
die Enterokokkus {sub} {f} bağırsakta bulunan süt asidi yapan bakteri
die Fäulnisbakterie {sub} {f} çürüten bakteri
der Kokkus {sub} {m} yuvarlak bakteri
die Kolibakterie {sub} {f} biyolojik koli bakteri
das Kugelbakterium {sub} {n} hareketsiz küre biçimli bakteri
lebensfähige Bakterie {sub} {f} yaşayabilir bakteri
die Legionella {sub} {f} çubuk şeklinde bakteri
die Legionelle {sub} {f} çubuk şeklinde bakteri
methanbildende Bakterie {sub} {f} metan yapıcı bakteri
mutierte Bakterie {sub} {f} mutasyon geçirmiş bakteri
die Mykobakterie {sub} {f} mikobakteri
das Photobakterium {sub} {n} balıklarda bulunan ışıldayan bakteri
das Photobakterium {sub} {n} fosforlu bakteri
das Photobakterium {sub} {n} fotobakteri
der Pneumokokkus {sub} {m} [Med.] akciğer iltihabı oluşturan bakteri
der Schizomyzet {sub} {m} [Bakterie, die sich ungeschlechtlich durch Querteilung vermehrt; Spaltpilz] cinsiytten bağımsız çoğalan bakteri
die Stickstoffbakterie {sub} {f} azotlu bakteri
der Strahlenpilz {sub} {m} ipçik bakteri
das Vibrio {sub} {n} [z. B. Erreger der Cholera; begeißelte, gramnegative Kommabakterie] med. virgül şeklinde bakteri
0.007s