Keine direkten Treffer gefunden für: masrafları

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: masrafları

Deutsch Türkisch
Abgeltung der Kosten masrafların ödenmesi
Abgrenzung von Aufwendungen {sub} {f} masrafları sınırlama
Abrechnung der Spesen {sub} {f} masrafları hesaplama
Absetzung von der Steuer masrafları ödenecek vergiden düşme
Absetzung von der Steuer masrafları ödenecek vergiden indirme
Abzug der Spesen {sub} {m} masrafları kesme
Anhäufung von Kosten {sub} {f} masrafların artması
auf die Kosten kommen {v} masrafları karşılamak
auf eigene Kosten masrafları kendi karşılamak üzere
auf Geschäftskosten masrafların yeri tarafından ödenmesi
aufkommen {v} [kam auf, ist aufgekommen] masrafları karşılamak
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} masrafların karşılanması
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} masrafların tazmini
die Aufwandsentschädigung {sub} {f} masrafların ödenmesi
der Aufwendungsersatz {sub} {m} masrafların iadesi
Ausgaben beschränken {v} masrafları sınırlama
Ausgaben reduzieren {v} masrafları azaltmak
Ausgaben verringern {v} masrafları azaltmak
die Ausgabenbeschneidung {sub} {f} masrafları kısıtlama
der Ausgabenstopp {sub} {m} masrafları durdurma
Auslagen bestreiten masrafları reddetmek
Auslagen decken masrafları karşılamak
Auslagen ersetzen masrafları ödemek
Auslagen erstatten masrafları ödemek
ausschließlich Kosten {v} masrafları hariç olmak üzere
Begrenzung der Kosten {sub} {f} masrafları sınırlama
Berechnung der Kosten {sub} {f} masrafların hesabı
Berechnung Kosten masrafları hesaplama
die Bestreitung {sub} {f} masrafları karşılama
Bestreitung von Kosten {sub} {f} masrafları ödeme
die Deckelung {sub} {f} masrafları karşılama
Deckung der Kosten {sub} {f} masrafları karşılama
Deckung von Kosten {sub} {f} masrafları karşılama
die Kosten begrenzen masrafları sınırlamak
die Kosten berechnen masrafları hesaplamak
die Kosten bestreiten masrafları ödemek
die Kosten decken masrafları karşılamak
die Kosten einschränken masrafları kısıtlamak
die Kosten errechnen masrafları hesaplamak
Die Kosten gehen zu Ihren Lasten! masrafları siz üstleniyorsunuz
die Kosten mindern masrafları azaltmak
die Kosten senken masrafları düşürmek
die Kosten tragen masrafları karşılamak
die Kosten übernehmen masrafları üstlenmek
die Kosten überschätzen {v} masrafları gözünde büyütmek
die Unkosten abziehen {v} masrafları çıkarmak
einige der Kosten masrafların birkaçı
einschränken {v} [sich ~] masrafları azaltmak
Entscheidung über die Verteilung der Kosten masrafların daǧılımı hakkında karar
Erfassung der Kosten {sub} {f} masrafları kaydetme
Ersatz von Aufwendungen {sub} {m} masrafları karşılama
die Abgrenzungskosten {sub} {pl} ayırma masrafları
die Abladekosten {sub} {pl} boşaltma masrafları
die Abnahmekosten {sub} {pl} teslim alma masrafları
die Abrechnungskosten {sub} {pl} hesap masrafları
die Abschleppkosten {sub} {pl} çekme masrafları
die Abschlusskosten {sub} {pl} [Erwerbskosten] sigorta anlaşması masrafları
die Abschreibungskosten {sub} {pl} amortisman masrafları
die Abteilungskosten {sub} {pl} şube masrafları
die Abteufkosten {sub} {pl} sondaj masrafları
die Abwicklungskosten {sub} {pl} tasfiye masrafları
die Akquisitionskosten {sub} {pl} mal edinme masrafları
aktivierbare Fremdkapitalkosten {sub} {pl} aktiflenebilen yabancı sermaye masrafları
allgemeine Produktionskosten {sub} {pl} genel imalat masrafları
allgemeine Vertriebskosten {sub} {pl} genel pazarlama masrafları
die Altargebühren {sub} {pl} Hristiyan kilisesinde dini nikâh kıyma masrafları
die Amortisationskosten {sub} {pl} amortisman masrafları
die Anfuhrkosten {sub} {pl} taşıma masrafları
die Angebotskosten {sub} {pl} teklif masrafları
die Anlagekosten {sub} {pl} tesisat masrafları
Anlagekosten von Kraftwerken {sub} {pl} elektrik santralı masrafları
die Anleihekosten {sub} {pl} tahvil masrafları
die Anlieferungskosten {sub} {pl} teslim masrafları
die Anschaffungskosten {sub} {pl} edinme masrafları
die Anschaffungskosten {sub} {pl} tedarik masrafları
Anschaffungskosten eines Autos {sub} {f} araba alma masrafları
die Anteilkosten {sub} {pl} katılım masrafları
0.003s