10 direkte Treffer gefunden für: fällig


77 indirekte Treffer gefunden für: fällig

Deutsch Türkisch
fällig gewordene Gebühr {sub} {f} ödeme zamanı gelen harç
fällig sein {v} gerekli olmak
fällig sein {v} vadesi gelmek
fällig sein {v} yapılması gerekmek
fällig werden {v} muaccel olmak
fällig werden {v} vadesi gelmek
fällig werdend [Adj] vadesi gelen
fällig werdende Verbindlichkeiten {sub} {pl} vadesi gelen borçlar
fällig zur Zahlung {sub} {f} ödeme zamanı geldi
fällige Entschädigung {sub} {f} ödeme zamanı gelen hasar karşılama
fällige Forderung {sub} {f} ödeme zamanı gelen talep
fällige Forderungen {sub} {pl} ödeme zamanı gelen talepler
fällige Gebühren {sub} {pl} ödeme zamanı gelen harçlar
fällige Hypothekenschulden {sub} {pl} ödeme zamanı gelen ipotek borçları
fällige Prämie {sub} {f} ödeme zamanı gelen prim
fällige Rechnung {sub} {f} ödeme zamanı gelen hesap
fällige Schuld {sub} {f} vadesi gelen borç
fällige Schuld {sub} {f} vadesi gelmiş borç
fällige Schulden {sub} {pl} vadesi gelen borçlar
fällige Steuer {sub} {f} zamanı gelen vergi
fällige Steuern {sub} {pl} zamanı gelen vergiler
fällige Verbindlichkeiten {sub} {pl} ödeme zamanı gelen borçlar
fällige Wechsel {sub} {pl} zamanı gelen değişme
fällige Zahlung {sub} {f} zamanı gelen ödeme
fällige Zinsen {sub} {pl} vedesi gelen faizler
fällige Zinsen vadesi gelmiş faiz
fälliger Betrag {sub} {m} ödeme zamanı gelen meblağ
fälliger Betrag {sub} {m} tahakkuk etmiş meblağ
fälliger Wechsel vadesi gelmiş senet
fälliger Zins {sub} {m} vadesi gelmiş faiz
fälliges Geld {sub} {n} ödeme zamanı gelen para
fälliges Geld sammeln {v} ödeme zamanı gelen parayı toplamak
die Fälligkeit {sub} {f} muaccel
die Fälligkeit {sub} {f} muacceliyet
die Fälligkeit {sub} {f} olgunluk
die Fälligkeit {sub} {f} sürenin dolması
die Fälligkeit {sub} {f} tahakkuk
die Fälligkeit {sub} {f} vade
die Fälligkeit {sub} {f} vade bitimi
die Fälligkeit {sub} {f} vade sonu
die Fälligkeit {sub} {f} zaman aşımı
die Fälligkeit {sub} {f} ödeme gününün gelmesi
die Fälligkeit {sub} {f} ödeme sırası
die Fälligkeit {sub} {f} ödeme zamanı
Fälligkeit der Mehrwertsteuerschuld {sub} {f} katma değer ödeme zamanı
Fälligkeit der Prämie {sub} {f} prim ödeme zamanı
Fälligkeit der Versicherung {sub} {f} sigorta ödeme zamanı
Fälligkeit eines Wechsels {sub} {f} senet ödeme zamanı
der Fälligkeitsanspruch {sub} {m} vade sonu talebi
Fälligkeitsaufstellung {v} vade listesi düzenleme
die Fälligkeitsbuchführung {sub} {f} vade sonu muhasebesi
abfällig {adj} aşağılayıcı
abfällig {adj} küçümseyici
allfällig {adj} gerekirse
allfällig {adj} icabında
allfällig {adj} lüzumu halinde
anfällig {adj} dispoze
anfällig {adj} hassas
anfällig {adj} kolay hastalanan
auffällig {adj} acayip
auffällig {adj} dikkat çekici
auffällig {adj} dikkati çeken
auffällig {adj} garip
auffällig {adj} göze batan
auffällig {adj} göze çarpan
auffällig {adj} tuhaf
auffällig [Kleidung] gösterişli
auffällig,unauffällig göze batan,göze batmayan
augenfällig {adj} açık
augenfällig {adj} açıkça görünen
augenfällig {adj} aşikâr
augenfällig {adj} bariz
augenfällig {adj} belli
augenfällig {adj} dikkat çekici
augenfällig {adj} enteresan
augenfällig {adj} göze çarpan
augenfällig {adj} sarih
0.004s