40 direkte Treffer gefunden für: düzen


77 indirekte Treffer gefunden für: düzen

Deutsch Türkisch
die Abartikulation {sub} {f} düzensiz fikir yürütme
abartikulär düzensiz
abfassen {v} [fasste ab, hat abgefasst] düzenlemek
abgefasst düzenlenen
abgerichtet düzenlenmiş
abgewickelter Verkehr {sub} {m} düzenlenmiş trafik
abhalten {v} [Versammlung: hielt ab, hat abgehalten] düzenlemek
die Abhaltung {sub} {f} [Versammlung] düzenleme
abregeln {v} düzenlemek
das Abrichten {sub} {n} düzenleme
abrichten {v} [richtete ab, hat abgerichtet] düzene koymak
abstimmen {v} [stimmte ab, hat abgestimmt] düzenleştirmek
Abteilung Ausrichtung {sub} {f} düzenleme bölümü
das Abtropfgestell {sub} {n} düzeni
der Abwicklungsvorgang {sub} {m} düzenleme şekli
die Adjustage {sub} {f} düzenleme
angeordnet düzenlenmiş
angeordnete Therapie {sub} {f} düzenlenmiş terapi
anklatschen {v} [ugs.: ohne Sorgfalt ankleben] düzensiz yapıştırmak
anordnen {v} [ordnete an, hat angeordnet] düzene koymak
anordnen {v} [ordnete an, hat angeordnet] düzenlemek
anordnend {adj} düzenleyen
der Anordnender {sub} {m} düzenleyen
die Anordnungen {sub} {pl} düzenlemeler
das Anordnungsbeispiel {sub} {n} düzenleme örneği
die Anordnungsskizze {sub} {f} düzenleme taslağı
anrichten {v} [richtete an, hat angerichtet] düzenlemek
anrichtend {adj} düzenleyen
der Anrichttisch {sub} {m} düzenleme masası
Anschrift der ausstellenden Bank {sub} {f} düzenleyen bankanın adresi
der Anstellbolzen {sub} {m} düzenleme bulonu
der Anstellbolzen {sub} {m} düzenleme cıvatası
die Ansteuerung {sub} {f} düzenleme
anständig sein {v} düzenli olmak
anständige Tagesarbeit {sub} {f} düzenli gündüz işi
die Arglist {sub} {f} düzenbazlık
arglistig {adj} düzenbaz
das Arrangement {sub} {n} düzenleme
arrangieren {v} [arrangierte, hat arrangiert] düzenlemek
arrangiert {adj} düzenlenmiş
arrangiert werden düzenlenecek
Artikel mit fester Nachfrage {sub} {m} düzenli satılabilen esya
die Artikulationen {sub} {pl} düzenli fikir yürütmeler
die Artikulations {sub} {f} düzenli konuşma
die Artikulationsbasis {sub} {f} düzenli konuşma bazı
artikulär {adj} düzenli
ataktisch {adj} düzensiz hareket
ataktischer Gang {sub} {m} düzensiz yürüme
aufbereiten {v} [bereitete auf, hat aufbereitet] düzenlemek
die Aufbereitung {sub} {f} düzenleme
aufgeräumt [ordentlich] düzenli
die Abhängigkeitsordnung {sub} {f} bağımsal düzen
die Ablenkeinheit {sub} {f} çevirici düzen
die Absauganlage {sub} {f} emici düzen
der Abweiser {sub} {m} koruyucu düzen
allgemeine Handelsregelung {sub} {f} genel ticari düzen
alphabetische Ordnung {sub} {f} alfabetik düzen
amtliche Verordnung {sub} {f} resmi düzen
die Analogeinheit {sub} {f} analog düzen
Anordnung, kreuzweise - {sub} {f} çapraz düzen
die Antischlupfregelung {sub} {f} [bei den Rädern] kaymayı önleyici düzen
die Antriebsvorrichtung {sub} {f} harekete geçirici düzen
die Antriebsvorrichtung {sub} {f} işletici düzen
die Atomanordnung {sub} {f} atomik düzen
die Aufgabeeinrichtung {sub} {f} besleyici düzen
das Aushebegetriebe {sub} {n} kaldırıcı düzen
auswechselbare Nadeleinheit {sub} {f} değiştirilebilir iğneli düzen
Benutzerdefinierte Konfiguration {sub} {f} kullanıcı tarafından kurulan düzen
bequeme Einrichtung {sub} {f} konforlu düzen
besondere Einrichtung {sub} {f} hususi düzen
beständige Einrichtung {sub} {f} daimi düzen
binäre Anordnung {sub} {f} ikili düzen
die Bogenschubkurbel {sub} {f} kavis hareketli dirsekli düzen
chronologische Ordnung {sub} {f} kronolojik düzen
die Dauerregelung {sub} {f} daimi düzen
die Digitaleinheit {sub} {f} sayısal düzen
die Disziplin {sub} {f} sıkı düzen
0.006s