15 direkte Treffer gefunden für: nitelik


66 indirekte Treffer gefunden für: nitelik

Deutsch Türkisch
charakterlos {adj} niteliksiz
die Charakterlosigkeit {sub} {f} niteliksizlik
dequalifizieren {v} niteliksizleştirmek
die Dequalifizierung {sub} {f} nitelik azalımı
der Facharbeiter {sub} {m} nitelikli işçi
die Facharbeiterin {sub} {f} [weiblich] nitelikli işçi
die Fachkraft {sub} {f} nitelikli eleman
die Gütekontrolle {sub} {f} nitelik denetimi
die Güteprüfung {sub} {f} nitelik denetimi
das Gütesiegel {sub} {n} [Qualitätssiegel] nitelik onaylayan mühür
der Konsistenzprüfer {sub} {m} nitelik inceleyici
die Konsistenzregel {sub} {f} nitelik kuarlı
die Konsistenzüberprüfung {sub} {f} nitelik inceleme
die Merkmale {sub} {pl} nitelikler
minderwertig {adj} niteliksiz
modales Adverb [Grammatik] nitelik belirteci
modales Adverb [Grammatik] nitelik zarfı
der Qualifikationsplatz {sub} {m} [Sport] nitelik kazanım yeri
die Qualifikationsprüfung {sub} {f} nitelik incelemesi
die Qualifikationsstufe {sub} {f} nitelik basamağı
qualifizieren {v} [qualifizierte, hat qualifiziert] nitelikli duruma getirmek
qualifizierender Hauptschulabschluss {sub} {m} nitelik artırıcı ortakokul diploması
qualifiziert {adj} nitelikli
qualifizierte Fortbildungslehrgänge {sub} {pl} nitelikli eğitim kursları
qualifizierte Information {sub} {f} nitelikli bilgi
qualifizierte Kenntnisse des Deutschen {sub} {pl} nitelikli Almanca bilgileri
qualifizierte Kenntnisse des Englischen {sub} {pl} nitelikli İngilizce bilgileri
qualifizierte Kenntnisse des Französischen {sub} {pl} nitelikli Fransızca bilgileri
Qualifizierte Mehrheit {sub} {f} nitelikli çoğunluk
qualifizierte Mehrheitsentscheidung {sub} {f} nitelikli çoğunluk kararı
qualifizierte Minderheit {sub} {f} nitelikli azınlık
qualifizierte Mitarbeiter {sub} {pl} nitelikli elemanlar
qualifizierte Person {sub} {f} niteliki kişi
qualifizierte Personen {sub} {pl} nitelikli kişiler
Qualifizierte Straftat {sub} {f} nitelikli suç
qualifizierter Arbeiter {sub} {m} nitelikli işçi
qualifizierter Auditor {sub} {m} nitelikli denetimci
qualifizierter Bereich {sub} {m} nitelikli alan
qualifizierter Lehrer {sub} {m} nitelikli öğretmen
qualifizierter Seefischer {sub} {m} nitelikli deniz balıkçısı
qualifizierter Vermögenswert {sub} {m} nitelikli servet değeri
qualifizierter Versuch {sub} {m} nitelikli teşebbüs
qualifiziertes Mitglied {sub} {n} nitelikli üye
qualifiziertes Verschulden {sub} {n} nitelikli borçlanma
die Qualifizierung {sub} {f} nitelikli duruma getirme
der Qualifizierungsprozess {sub} {m} nitelik kazandırma prosedürü
qualitativ {adj} niteliksel
qualitative Bevölkerungsanalyse {sub} {f} nitelikli halk analizi
qualitative Forschung {sub} {f} niteliksel araştırma
qualitative Marktstudie {sub} {f} nitelikli pazar araştırması
qualitative Untersuchung {sub} {f} nitelikli muayene
das Attribut {sub} {n} öznitelik
der Charakter {sub} {m} öznitelik
die Geistigkeit {sub} {f} zihinsel nitelik
genitaler Charakter {sub} {m} genital nitelik
die Gesamtqualität {sub} {f} toplam nitelik
der Hauptzug {sub} {m} [Charakteristikum] önemli nitelik
das Kennzeichen {sub} {n} ayırıcı nitelik
kulturelle Prägung {sub} {f} kültürek nitelik
logische Konsistenz {sub} {f} mantıksal nitelik
messbares Merkmal {sub} {n} ölçülebilen nitelik
physisches Attribut {sub} {n} fiziki nitelik
die Strukturqualität {sub} {f} yapısal nitelik
das Wahrzeichen {sub} {n} belirli nitelik
das Zeichen {sub} {n} [Kenn-] ayırıcı nitelik
zugesicherte Eigenschaft {sub} {f} temin edilen nitelik
0.004s