15 direkte Treffer gefunden für: wandern


44 indirekte Treffer gefunden für: wandern

Deutsch Türkisch
wandern gehen {v} gezmeğe gitmek
wandernd [ab-, auswandernd] göçen
wandernd {adj} gezerek
wandernd {adj} yayan
wandernd {adj} yayarak
wandernd [herumziehend] seyyahlık eden
wandernd [Migration betreffend] iltica eden
wandernd [Sport, Freizeit] gezen
wandernd [Wander-, auch zool.] göç eden
wandernd [zool., Arbeiter, Bevölkerungsgruppen] göç yapan
die Wandernde {sub} {f} göçmen bayan
wandernde Tierart {sub} {f} göçmen kuş türü
wandernde Völker göçmen kavimler
der Wandernder {sub} {m} göçmen
wanderndes sarkan
die Wanderniere {sub} {f} [Med.] böbrek sarkması
die Wanderniere {sub} {f} [Med.] sarkan böbrek
die Wandernieren {sub} {pl} [Med.] böbrek sarkmaları
abwandern {v} [Soziologisch] göç etmek
abwandern {v} [wanderte ab, hat abgewandert] bırakıp gitmek
abwandern {v} [wanderte ab, hat abgewandert] göç etmek
abwandern {v} [wanderte ab, hat abgewandert] uzaklaşmak
abwandern {v} [wanderte ab, hat abgewandert] yaya gitmek
auswandern {v} göç etmek
auswandern {v} göçmek
auswandern {v} yurdunu terk etmek
das Bergwandern {sub} {n} dağ yürüyüşü
bewandern {v} [bewanderte, hat bewandert] amaçsızca dolanmak
bewandern {v} [bewanderte, hat bewandert] gezinmek
bewandern {v} [bewanderte, hat bewandert] gezip görmek
bewandern {v} [bewanderte, hat bewandert] incelemek
bewandern {v} [bewanderte, hat bewandert] yaya olarak dolaşmak
die Welt durchwandern dünyayı yaya gezmek
durch den Park wandern parkta gezmek
durchwandern {v} [ich wanderte durch, ich bin durchgewandert] ara vermeden gitmek
durchwandern {v} [ich wanderte durch, ich bin durchgewandert] bir yeri yaya olarak dolaşmak
durchwandern {v} [ich wanderte durch, ich bin durchgewandert] yaya gitmek
einwandern {v} göçmek
einwandern {v} yurt içine göç etmek
entlang wandern {v} yönünde gezmek
entlangwandern {v} yönünde yürümek
Entschluss auszuwandern göç kararı
das Herumwandern {sub} {n} dolaşma
herumwandern {v} dolaşmak
0.002s