3 direkte Treffer gefunden für: modal


35 indirekte Treffer gefunden für: modal

Deutsch Türkisch
funky {ugs.} modalı
die Modal-Faser {sub} {f} kayın ağacından yapılan viskoza benzeri madde
das Modaladverb {sub} {n} [Grammatik] niteleme belirteci
die Modalanalyse {sub} {f} niteleme analizi
modales Adverb [Grammatik] nitelik belirteci
modales Adverb [Grammatik] nitelik zarfı
modales Hilfsverb {sub} {n} yardımcı nitelik fiili
die Modalfaser {sub} {f} kayın ağacından yapılan viskoza benzeri madde
der Modalisator {sub} {m} [Grammatik] kipselleştirici
die Modalisierung {sub} {f} [Grammatik] kipselleştirme
die Modalität {sub} {f} [von Verfahren, Arbeit] usûl
die Modalität {sub} {f} biçim
die Modalität {sub} {f} keyfiyet
die Modalität {sub} {f} olayın oluşum tarzı
die Modalität {sub} {f} suret
die Modalität {sub} {f} tarz
die Modalitäten {sub} {pl} olayın oluşum tarzları
die Modalitäten {sub} {pl} usûller
Modalitäts usûl-
die Modallogik {sub} {f} usûl mantığı
die Modalpartikel {sub} {f} [Grammatik] doldurma kelimeciği
die Modalpartikel {sub} {f} [Grammatik] kip kelimeciği
die Modalpartikel {sub} {f} [Grammatik] tarz kelimeciği
der Modalsatz {sub} {m} [Grammatik] hal cümlesi
der Modalsatz {sub} {m} [Grammatik] modal cümle
der Modalsatz {sub} {m} [Grammatik] yan tümce
das Modalverb {sub} {n} modal fiil
das Modalverb {sub} {n} yardımcı fiil
die Modalverben {sub} {pl} yardımcı fiiller
der Modalwert {sub} {m} yardımcı değer
die Moden {sub} {pl} modalar
die Modenzeitschrift {sub} {f} modal dergisi
die Modetussi {sub} {f} modalı kız
multimodal {adj} insan ile bilgisayar arasındaki ilişki çeşitleri
multinodal {adj} multimodal
0.002s