2 direkte Treffer gefunden für: unutma

Deutsch Türkisch
die Auslassung {sub} {f} unutma
das Vergessen {sub} {n} unutma

42 indirekte Treffer gefunden für: unutma

Deutsch Türkisch
das Acker-Vergissmeinnicht {sub} {n} [Myosotis arvensis] Unutmabeni, Kuşgözü otu
das Acker-Vergissmeinnicht {sub} {n} unutma beni adında tarla çiçeği
das Ackervergissmeinnicht {sub} {n} unutma beni adında tarla çiçeği
das Alpenvergissmeinnicht {sub} {n} unutmabeni
auslassen [weglassen] unutmak
auslassen {v} [liess aus, hat ausgelassen] unutmak
Ehe ich vergesse ... unutmadan evvel
entfallen {v} unutmak
entschwinden {v} unutmak
leicht zu vergessen unutma kolay
liegen lassen {v} unutmak
liegenlassen {v} unutmak
mit verdrängten Problemen unutmaya çalışılan sorunlarla
nicht vergessen unutmamak
stehen lassen {v} [vergessen] unutmak
unvergessen {adj} unutmamış
übergehen {v} [überging, hat übergangen] unutmak
verbumfiedeln {v} [verbumfiedelte, hat verbumfiedelt] unutmak
verbummeln {v} [verbummelte, hat verbummelt] unutmak
verdrängen {v} [Erlebnis] unutmaya çalışmak
verdrängend {adj} unutmaya çalışan
verdrängt [er, sie, es~] unutmaya çalışıyor
verdrängte [er, sie, es~] unutmaya çalışmıştı
verdrängten [sie~] unutmaya çalışmışlardı
verdösen {v} [verdöste, hat verdöst] unutmak
vergessen {v} [vergisst, vergaß, vergessen] unutmak
der Vergessensindex {sub} {m} unutma endeksi
Vergiss nicht, ... unutma,
das Vergissmeinnicht {sub} {n} [Naturwissenschaft] unutmabeni
das Vergissmeinnicht {sub} {n} [reformierte Schreibung: Blume] unutma beni
das Vergissmeinnicht {sub} {n} unutma beni çiçeği
das Vergißmeinnicht {sub} {n} [alte Schreibung.: Blume] unutma beni
verlernen {v} [verlernte, hat verlernt] unutmak
verschmerzen {v} [verschmerzte, hat verschmerzt] unutmak
verschwitzen {v} [ugs.: fig.: vergessen] unutmak
versieben {v} [versiebte, hat versiebt] unutmak
wach halten {v} [Erinnerungen] unutmamak
weglassen {v} [ließ weg, hat weggelassen] unutmak
die Verbalamnesie {sub} {f} konuşmayı unutma
verbale Amnesie {sub} {f} konuşmayı unutma
das Verlernen {sub} {n} öğrendiğini unutma
die Wortamnesie {sub} {f} sözcük unutma
0.003s