7 direkte Treffer gefunden für: Elektrik


77 indirekte Treffer gefunden für: Elektrik

Deutsch Türkisch
das Abbrennstumpfschweißen {sub} {n} elektrik iletkenliği olan maddeleri kaynak metodu
Abfangen von elektrischen Impulsen {sub} {n} elektrik impulslarını karşılama
Abgleich eines Stromkreises {sub} {m} elektrik akımını dengeleme
Abhören von elektrischen Impulsen {sub} {n} elektrik impulslarını dinleme
Abnahme der elektrischen Spannung {sub} {f} elektrik geriliminin azalması
Abnahme der elektrischen Spannung {sub} {f} elektrik voltajının azalması
Abreißen des Lichtbogens {sub} {m} elektrik yayı kopması
absaugen {v} [saugte ab, hat abgesaugt] elektrikli süpürgeyle emdirerek temizlemek
Absicherung der Stromversorgung {sub} {f} elektrik ihtiyacını emniyete alma
die Abtragung {sub} {f} [elektrische] elektriksel aşınma
Abwurf der elektrischen Belastung {sub} {m} elektriksel yük reddi
Abzapfen von Strom {sub} {n} elektrik enerjisi almak
der Abzweigkasten {sub} {m} elektrik dağıtma kutusu
AC Klingeln {sub} {pl} elektrikli ziller
AC Summer {sub} {m} elektrikli vızıldak
aktives Teil der elektrischen Ausrüstung {sub} {n} elektrik düzeninin aktif parçası
der Aktor {sub} {m} elektriksel sinyalleri mekanik harekete dönüştürücü
der Aktuator {sub} {m} elektriksel sinyalleri mekanik harekete dönüştürücü
der Alarmapparat {sub} {m} elektrikli korna
die Alarmspinne {sub} {f} elektrikli akım devresi
die Alarmtapete {sub} {f} elektrikli alarm verici
der Allpass {sub} {m} elektriksel filtre
das Allpassfilter {sub} {n} elektriksel filtre
an die elektrische Leitung angeschlossen elektrik hattına bağlanmış
anknipsen {v} [knipste an, hat angeknipst] elektrik anahtarını çevirmek
Anlage, elektrische - elektrik tresisatı
Anlage, energietechnische - {sub} {f} elektrik enerjisi tesisatı
Anlagekosten von Kraftwerken {sub} {pl} elektrik santralı masrafları
Antrieb, elektrischer - {sub} {m} elektrikle işletme
Antriebstechnik, elektrische - {sub} {f} elektrikle hareket teknolojisi
Arten der elektrischen Uhren {sub} {pl} elektrikli saat çeşitleri
auf dem elektrischen Stuhl hinrichten elektrikli sandalyede idam etmek
auf elektrische Impulse ansprechend elektrik darbelerine cevap veren
Aufladung, elektrische- {sub} {f} elektriksel yükleme
die Ausschaltung {sub} {f} elektrik akımını kesme
der Bahngenerator {sub} {m} elektrikli tren jeneratörü
Batterie, galvanische - {sub} {f} elektrik pili
der Benzingenerator {sub} {m} [Stromerzeuger] elektrik üretme jeneratörü
die Bewehrung {sub} {f} [Kabel usw.] elektrik kablosundaki kaplama
die Birne {sub} {f} elektrik ampulü
die Bohnerwachsmaschine {sub} {f} elektrikli parke cilalama makinesi
das Boschhorn {sub} {n} elektrikli kamyon kornası
das Brett {sub} {n} elektrik dağıtım tablosu
Brückemethode bei elektrischen Messungen {sub} {f} elektrikli ölçülerde köprü metodu
der Strom ist ausgefallen elektrik kesildi
Detektor für elektrische Messung {sub} {m} elektrik ölçme detektörü
das Dielektrikum {sub} {n} elektrik geçirmeyen
das Dielektrikum {sub} {n} elektrik iletmeyen madde
dielektrisch {adj} elektrik geçirmemezlik
dielektrisch {adj} elektrik iletmeyen
die Dielektrizitätskonstante {sub} {f} elektrik iletkenliği sabitesi
der Abdampfstrom {sub} {m} [Volumen] atık buhardan üretilen elektrik
am Kondensator anliegende Spannung {sub} {f} kondansatörde bulunan elektrik
der Auftriebswind {sub} {m} termik elektrik
das Dielektrikum {sub} {n} dielektrik
dielektrisch {adj} dielektrik
der Durchschnittsstrom {sub} {m} ortalama elektrik
dynamische Elektrizität dinamik elektrik
dynamoelektrisch {adj} dinamo elektrik
der Elektrogalvanismus {sub} {m} galvano elektrik
erzeugte Elektrizität {sub} {f} üretilen elektrik
die Freielektrizität {sub} {f} serbest elektrik
galvanische Elektrizität galvanik elektrik
die Glaselektrizität {sub} {f} positif elektrik
der Handelsstrom {sub} {m} ticari elektrik
isoelektrisch {adj} elektrik
lichtelektrisch {adj} foto elektrik
die Magnetelektrizität {sub} {f} manyeto elektrik
die Magnetelektrizität {sub} {f} mıknatısı elektrik
die Mechatronik {sub} {f} mekanik ve elektrik
die Motorelektrik {sub} {f} motor elektriği
negative Elektrizität negatif elektrik
die Negativelektrizität {sub} {f} negatif elektrik
Notstrom elektrik kesilmesi nedeniyle jenaratörden sağlanan elektrik
der Ökostrom {sub} {m} ekolojik elektrik
photoelektrisch {adj} foto elektrik
die Piezoelektrizität {sub} {f} basınçsal elektrik
0.004s