3 direkte Treffer gefunden für: Auslastung


28 indirekte Treffer gefunden für: Auslastung

Deutsch Türkisch
Auslastung anzeigen {v} kapasiteyi kullanmını göstermek
Auslastung der Anlagen {sub} {f} tesislerin kapasite kullanımı
Auslastung der Arbeiter {sub} {f} işçilerin yeterli işi olması
Auslastung der Produktionskapazität {sub} {f} imalat kapasitesinin kullanımı
Auslastung des Betriebs {sub} {f} işletme kapasitesinin kullanımı
Auslastungsbilanz der Anlage {sub} {f} kapasite kullanımı bilançosu
der Auslastungsfaktor {sub} {m} kapasite kullanım faktörü
der Auslastungsgrad {sub} {m} kapasite kullanım derecesi
die Auslastungsgrenze {sub} {f} kapasite kullanım sınıri
der Auslastungskoeffizient {sub} {m} kapasite kullanım katsayısı
der Auslastungsplan {sub} {m} kapasite kullanım planı
die Auslastungsquote {sub} {f} kapasite kullanım oranı
die Auslastungsrate {sub} {f} kapasite kullanım nispeti
das Auslastungsrisiko {sub} {n} kapasite kullanım riski
die Arbeitsauslastung {sub} {f} yoğunluğu
die Arbeitsauslastung {sub} {f} yükü
die Arbeitsspeicherauslastung {sub} {f} bellek kapasitesi kullanımı
die Arbeitsspeicherauslastung {sub} {f} çalışma belleği kullanımı
die Bettenauslastung {sub} {f} yatak doluluğu
durchschnittliche Auslastung {sub} {f} ortalama kapasite kullanımı
empfohlene Auslastung {sub} {f} tavsiye edilen kapasite kullanımı
empfohlene Auslastung {sub} {f} önerilen kapasite kullanımı
die Kapazitätsauslastung {sub} {f} kapasite kullanımı
kostendeckende Auslastung maliyet karşılayıcı şekilde yararlanma
die Leitungsauslastung {sub} {f} hat kapasitesini kullanma
die Maschinenauslastung {sub} {f} makine kapasitesini kullanma
die Minderauslastung {sub} {f} düşük kapasite kullanımı
die Systemauslastung {sub} {f} dizge kullanımı
0.004s