1 direkte Treffer gefunden für: Aden

Deutsch Türkisch
die Aden {sub} {f} Yemen´de bir şehir

77 indirekte Treffer gefunden für: Aden

Deutsch Türkisch
adendritisch {adj} dendritsiz
die Adenie {sub} {f} adenya sarmaşığı
das Adenin {sub} {n} DNA‚nın dört tamamlayıcı temel bazından biri
die Adenitis {sub} {f} adenit
die Adenitis {sub} {f} kabarcıkların iltihaplanması
das Adenoakanthom {sub} {n} kabarcık kanseri
das Adenoblast {sub} {n} adenoblast
das Adenochondrom {sub} {n} kabarcık kanseri
das Adenochondrosarkom {sub} {n} kas ve kıkırdak tümörü
das Adenochrom {sub} {n} uyuşturucu olarak kullanılan renkli oksidasyon maddesi
das Adenoepitheliom {sub} {n} iyi huylu bez ve epitel dokusu karışık tümörü
das Adenofibrom {sub} {n} genelde iyi huylu bağ dokusu tümörü
das Adenofibroma {sub} {n} genelde iyi huylu bağ dokusu tümörü
die Adenographie {sub} {f} beze
die Adenohypophyse {sub} {f} andokrin bezesi
die Adenohypophysis {sub} {f} andokrin bezesi
das Adenoid {sub} {n} burun boşluğu bademciği
die Adenoide {sub} {pl} burun boşluğu bademcikleri
adenoide Wucherungen {sub} {f} burun boşluğu bademciği şişmesi
die Adenoidektomie {sub} {f} burun boşluğu bademciği ameliyatı
adenoides Gewebe {sub} {n} burun boşluğu bademciği dokusu
das Adenoidgesicht {sub} {n} kabarcıklı yüz
das Adenoidmesser {sub} {n} halka ölçeği
die Adenoitis {sub} {f} adenoidlerin iltihabı
das Adenokankroid {sub} {n} silindirik bezeli karsinom
das Adenokarzinom {sub} {n} kötü huylu beze dokusu tümörü
Adenokarzinom der Niere {sub} {n} kötü huylu böbrek tömörü
adenokarzinomartig {adj} kötü huylu beze dokusu tümörü cinsli
die Adenolipomatose {sub} {f} vücudun çeşitli yerlerinde kabarcıklı lipom oluşumu
das Adenolymphom {sub} {n} [Bauchspeicheldrüsenzyste] tükürük bezi kisti
das Adenom {sub} {n} [Drüsengeschwulst] bezelerin şişmesi
das Adenom {sub} {n} kabarcıkların şişmesi
Adenoma destruens {sub} {n} kötü huylu gibi beze tümörü mesela troid bezi
Adenoma insulocellulare {sub} {n} genelde iyi huylu pankreas tümörü
Adenoma malignum {sub} {n} tirot tümörü ve alt çenede metastaz oluşumu
Adenoma sebaceum {sub} {n} yağ bezi tümörü
Adenoma sebaceum senile {sub} {n} yağ bezi tümörü
die Adenomatose {sub} {f} beze dokularının büyümesi
Adenomatose der Brustwarze {sub} {f} göğüs memesinin kabarması
die Adenomatosis {sub} {f} kalıtımla oluşan kalın bağırsak polipleri
das Adenomatös {sub} {n} iyi huylu beze tümörü
adenomatöser Polyp {sub} {m} kalıtımla oluşan kalın bağırsak polipleri
das Adenomyoepitheliom {sub} {n} kas ve tükürük bezlerinde oluşan karışık tümör
das Adenomyom {sub} {n} çocuklukta ve prostatda görülen miyom
die Adenomyose {sub} {f} çocukluk tümörü
die Adenomyosis {sub} {f} çocukluk kası tümörü
das Adenopathia {sub} {n} lenf bezlerinin primer ve sekonder büyümesi
die Adenopathie {sub} {f} lenf bezi hastalığı
das Adenosarkom {sub} {n} kötü huylu epitel tümör
das Adenosin {sub} {n} vücut hücrelerinin fonksiyonlarını ayarlayan molekül
der Adenosindesaminasemangel {sub} {m} enzim noksanlığından oluşan metabolizma bozukluğu
abbauen und aufladen {v} sökmek ve yüklemek
abbauwürdiges Erz {sub} {n} [Erz] işlenilebilir maden
abbauwürdiges Erz {sub} {n} [Erz] işletmeye uygun maden
der Abblendfaden {sub} {m} köreltme teli
der Abbruchschaden {sub} {m} yıkım hasarı
abgeladen boşaltılmış
abgeladen [er, sie, es ist~] randevusu iptal edilmiş
das Abladen {sub} {n} boşaltma
abladen {v} [ladete ab, hat abgeladen] boşaltmak
abladen {v} [ladete ab, hat abgeladen] yüklemek
abladen {v} [Lastwagen] yükünü indirmek
der Abnutzungsschaden {sub} {m} aşınma zararı
der Abseilfaden {sub} {m} [Spinne] örümcek ağı
abstrakter Schaden {sub} {m} soyut hasar
Absturzbauwerk mit Kaskaden {sub} {n} kademeli kanal bağlama yapısı
die Abtreibschmelze {sub} {f} tasfiye edilmiş maden
Abweichen von der Geraden {sub} {n} çizgiden sapma
der Abwässerschaden {sub} {m} atık su hasarı
abziehen vom Faden {v} iplik çekmek
affektgeladen heyecan dolu
die Akkoladen {sub} {pl} [Musik] kaşlar
die Akkoladen {sub} {pl} kavisli parantezler
Akkumulator entladen {v} akümülatörü deşarj etmek
Akkumulator laden {v} akümülatörü şarj etmek
Akkumulator überladen {v} akümülatörü fazla şarj etmek
das Aktinium {sub} {n} radyum gibi şualar neşreden maden
0.008s