8 direkte Treffer gefunden für: kas


77 indirekte Treffer gefunden für: kas

Deutsch Türkisch
abgebrüht {adj} {ugs.} [hart, unempfindlich] kaşarlı
abgebrüht {adj} kaşarlı
abgehärtet kaşarlı
abgeschabt sein {v} kasınmış olmak
Abschwächung der Unebenheiten {sub} {f} kasislerin azalması
die Absicht {sub} {f} kasıt
absichtlich {adj} [mit Absicht [gezeigt, geschehend usw.]; vorsätzlich] kasten
absichtlich {adj} [mit Absicht [gezeigt, geschehend usw.]; vorsätzlich] kasıtlı
absichtlich {adj} [mit Absicht [gezeigt, geschehend usw.]; vorsätzlich] kas
absichtlich töten {v} kasıtlı öldürme
absichtliche kasıtlı
absichtliche Bedrohung {sub} {f} kasten tehdit
absichtliches Vergehen {v} kasıtlı suç
die Absichtlichkeit {sub} {f} kasıtlılık
Absichtlichkeits kasıtlılık
absichtsvoll kasıtlı
der Abtreibungsversuch {sub} {m} kasıtlı düşük
das Adenochondrosarkom {sub} {n} kas ve kıkırdak tümörü
das Adenomyoepitheliom {sub} {n} kas ve tükürük bezlerinde oluşan karışık tümör
der Aduktorenschlitz {sub} {m} kas yarığı
akinetischer Anfall {sub} {m} kasların gevşek kaldığı bir petit-mal epilepsi türü
die Akkoladen {sub} {pl} [Musik] kaşlar
das Aktin {sub} {n} kas proteini
das Aktomyosin {sub} {n} kas proteini bileşimi
als Kassier kasiyer olarak
altbewährt {adj} kaşarlanmış
alter Sünder kaşarlanmış suçlu
an der Kasse kasada
an der Kasse zahlen {v} kasada ödemek
an Kasse kasada
an Zuckungen leidend kas çekilmesi sorunu olmak
Anfang November kasım başı
der Angeber {sub} {m} kasıntı
die Angeber {sub} {pl} kasıntılar
die Angeberbrille {sub} {f} {ugs.} kasıntı gözlüğü
die Angeberin {sub} {f} [weiblich] kasıntı
die Angeberinnen {sub} {pl} [weiblich] kasıntılar
die Angeberkarre {sub} {f} {ugs.} kasıntı otomobili
die Angebersonnenbrille {sub} {f} {ugs.} kasıntı güneş gözlüğü
das Angebertum {sub} {n} kasıntılık
angejahrt {ugs.} kaşarlanmış
angestrengt [verkrampft, nicht locker] kasınçlı, sinirli
Ansturm auf die Kasse {sub} {f} kasaya hücum
die Appretur {sub} {f} kaşarlama
appreturfrei {adj} kaşarsız
arrogant {adj} kasıntı
arrogant {adj} kasıntılı
arrogant sein {v} kasıntılı olmak
arrogante Person {sub} {f} kasıntılı insan
arrogante Sieger {sub} {pl} kasıntılı galip
arroganter Junge {sub} {m} kasıntılı genç
der Abduktor {sub} {m} uzaklaştırıcı kas
die Abfangschere {sub} {f} tutucu makas
der Abglanz {sub} {m} inikas [yansı]
die Achsschere {sub} {f} makas
der Adductor {sub} {m} yaklaştırıcı kas
der Adduktor {sub} {m} yaklaştırıcı kas
Afrikas Afrika‚nın
agonistischer Muskel {sub} {m} ani hareket eden kas
die Agrarpolitik {sub} {f} tarım politikas
akzeptierter Wechsel {sub} {m} kabul edilen takas
die Allzweckschere {sub} {f} çok amaçlı makas
Amerikas Amerika‚nın
der Armspeichenmuskel {sub} {m} brakiyoradiyal kas
der Armspeichenmuskel {sub} {m} ön kola fleksiyon yaptırıcı kas
der Aron {sub} {m} kulkas
die Aufrechnung {sub} {f} takas
der Ausgleich {sub} {m} denkleştirme, takas
der Ausgleich {sub} {m} takas
der Ausgleich {sub} {m} tesviye takas
der Austausch {sub} {m} takas
die Austauschung {sub} {f} takas
die Auswechselung {sub} {f} takas
die Auswechslung {sub} {f} takas
die Ausweichschiene {sub} {f} makas
die Babuschkas {sub} {pl} büyükanneler
der Beugemuskel {sub} {m} eğici kas
0.004s