7 direkte Treffer gefunden für: savaş


77 indirekte Treffer gefunden für: savaş

Deutsch Türkisch
am Rande eines Krieges savaşın eşiğinde
am Rande eines Krieges stehen savaşın eşiğinde olmak
die Amazone {sub} {f} savaşçı kadın
die Antikriegsbewegung {sub} {f} [Politisch] savaş karşıtı hareket
die Antikriegsbewegung {sub} {f} savaş karşıtları hareketi
die Antikriegsdemonstration {sub} {f} [Politisch] savaş karşıtı yürüyüş
die Arena {sub} {f} savaş alanı
der Ares {sub} {m} savaş tanrısı
Argument gegen den Krieg {sub} {n} savaşa karşı argüman
armieren {v} savaş durumuna getirmek
die Armierung {sub} {f} savaş durumuna getirme
auf freiem Feld [Militär] savaş alanı
Auf Gefechtsstation! savaş yerinde
der Aufmarsch {sub} {m} savaş hali durumu
aus dem Felde schlagen {v} [Militär] savaş alanında yenmek
aus der Vorkriegszeit savaş öncesinden
aus Schwertern Pflugscharen schmieden [Aus Waffen Nützliches zu friedlichen Zwecken herstellen] savaş aletlerinden yararlı eşyalar yapmak
auskämpfen {v} savaşı bitirmek
auslagern {v} savaş sırasında sığınağa koymak
Auswirkungen des Krieges {sub} {pl} savaşın etkileri
das Banngut {sub} {n} savaş kaçağı
die Bannware {sub} {f} savaş kaçağı
die Bannware {sub} {f} savaştan kaçan
bekämpfen {v} [bekämpfte, hat bekämpft] savaşmak
die Bekämpfung {sub} {f} savaşma
der Bekämpfungstrupp {sub} {m} savaş timi
das Blachfeld {sub} {n} savaş alanı
bombengeschädigt {adj} savaş sırasında bombalı saldırıyla zarara uğramış
die Bombengeschädigte {sub} {f} savaş sırasında bombalı saldırıyla zarara uğrayan
der Bombengeschädigter {sub} {m} savaş sırasında bombalı saldırıyla zarara uğrayan
die Bomber-Jacke {sub} {f} savaş uçağı pilotu ceketine benzer ceket
die Bomberformation {sub} {f} savaş uçağı birliği
das Bombergeschwader {sub} {n} savaş uçağı filosu
die Bomberjacke {sub} {f} savaş uçağı pilotu ceketine benzer ceket
die Bomberjacken {sub} {pl} savaş uçağı pilotu ceketine benzer ceketler
der Bomberpilot {sub} {m} savaş uçağı pilotu
die Bomberstaffel {sub} {f} savaş uçağı bölüğü
der Bomberverband {sub} {m} [Einheit] savaş uçağı birliği
der Bomberverband {sub} {m} [Formation] savaş uçağı formasyonu
das Kriegsbeil ausgraben {ugs.} savaşı başlatmak
das Kriegsbeil begraben {ugs.} savaşı sonlandırmak
dem Krieg nahe savaşa yakın
die Demobilisation {sub} {f} [Militär] savaş durumunun sona erdirilmesi
demobilisieren {v} [Militär: demobilisierte, habe demobilisiert] savaş durumunu sona erdirmek
die Demobilisierung {sub} {f} [Militär] savaş durumunun sona erdirilmesi
die Demobilmachung {sub} {f} [Militär] savaş durumunun sona erdirilmesi
den Krieg erklären {v} savaş ilan etmek
den Kriegsdienst verweigern savaşmayı reddetmek
die Kriegsversehrten {sub} {pl} savaş yaralıları
die Ecclesiamilitans {sub} {pl} [Religion] savaşçı kilise
der Edelknappe {sub} {m} savaşta başarılı olmuş genç delikanlı
die ABC-Kriegsführung {sub} {f} atom-biyolojik-kimyasal silahlarla savaş
die Anti-Alkoholbewegung {sub} {f} alkole savaş
atomare Kriegführung {sub} {f} nükleer savaş
atomare Kriegsführung {sub} {f} nükleer savaş
der Atomkrieg {sub} {m} nükleer savaş
die Atomkriegführung {sub} {f} nükleer savaş
die Atomkriegsführung {sub} {f} nükleer savaş
bakteriologische Kriegsführung {sub} {f} bakteriyolojik savaş
der Bewegungskrieg {sub} {m} hareketli savaş
der Blitzkrieg {sub} {m} çabuk biten savaş
blutdürstiger Krieg {sub} {m} kana susamış savaş
blutige Schlacht {sub} {f} kanlı savaş
der Bombenabwurfschacht {sub} {m} bombalı savaş
der Bruderkrieg {sub} {m} savaş
der Bürgerkrieg {sub} {m} savaş
chemische Kriegführung {sub} {f} kimyasal savaş
chemische Kriegsführung {sub} {f} kimyasal savaş
der Kampf gegen die Armut fakirliğe karşı savaş
Dreißigjähriger Krieg {sub} {m} 30 yıllık savaş
der Dschungelkrieg {sub} {m} balta girmemiş ormanlarda savaş
ein siegreicher Krieg başarılarla dolu bir savaş
gerechter Krieg {sub} {m} adil savaş
gerechter Krieg {sub} {m} haklı savaş
die Geräuschbekämpfung {sub} {f} gürültüye karşı savaş
der Grabenkrieg {sub} {m} siper kuyularından yapılan savaş
Hundertjähriger Krieg {sub} {m} yüz yıllık savaş
0.007s