8 direkte Treffer gefunden für: sürüm


51 indirekte Treffer gefunden für: sürüm

Deutsch Türkisch
Absatz fördern sürüm ve satışı teşvik etmek
Absatz steigern sürüm ve satışı artırmak
Absatz- und Vertriebsplanung {sub} {f} sürüm ve satış bölümü planlaması
die Absatzkosten {sub} {f} sürüm masrafı
Absatzmarkt erschließen {v} sürüm ve satış pazarı edindirmek
Absatzmarkt erschließen {v} sürüm ve satış pazarı kazanmak
Absatzmarkt erschließen {v} sürüm ve satış pazarı oluşturmak
Absatzmarkt erschließen {v} sürüm ve satış piyasası edindirmek
Absatzmarkt erschließen {v} sürüm ve satış piyasası kazanmak
abschleppen {v} [schleppte ab, hat abgeschleppt] sürümek
aus dem Verkehr ziehen {v} sürümden kaldırmak
außer Kurs sürüm dışı
die Demonetierung {sub} {f} sürümden çekme
gangbar {adj} sürümü olan
gängig {adj} sürüm
gängige Ware {sub} {f} sürüm ürün
gängiger Artikel {sub} {m} sürümü olan mal
der Kurs {sub} {m} sürüm değeri
kursieren {v} sürümde bulunmak
der Ladenhüter {sub} {m} sürümsüz mal
der Markierungswert {sub} {m} sürüm değeri
marktfähig [Wirtschaft] sürüm
marktgängig [Wirtschaft] sürüm
Maßnahme zur Absatzsteigerung {sub} {f} sürümü artırma önlemi
der Renner {sub} {m} [Verkaufsschlager: ugs.] sürümü iyi olan mal
schwebende Belastung {sub} {f} sürümcemeli yükümlülük
sich gut verkaufen {v} sürümü iyi olmak
sich gut verkaufen lassen {v} sürümü iyi olmak
sich gut verkaufende Ware {sub} {f} sürümü iyi olan eşya
das Trawl {sub} {n} [Verkehr] sürüme ağı
der Trawler {sub} {m} [Verkehr] sürüme ağı kullanarak avlayan kişi
der Trawlerfischer {sub} {m} sürüme ağı kullanarak balık avlayan kişi
die Trawlfischerei {sub} {f} sürüme ağı kullanarak balık avlayıcılığı
umlaufen {v} [umlief, hat umlaufen] sürümde bulunmak
unabsetzbar {adj} sürümsüz
der Verkaufsschlager {sub} {m} sürümü çok iyi olan mal
die Version {sub} {f} sürümler
die Versionierung {sub} {f} sürümleme
zugkräftiger Artikel sürümü yüksek olan mal
Absatz durch Monate aylara göre sürüm
Absatz durch Monate aylık sürüm
Absatz durch Wochen haftalık sürüm
Absatz im Einzelhandel perakende satışta sürüm
Absatz und Vertrieb satış ve dağıtım sürüm
Absatz und Vertrieb satış ve sürüm
aktuelle Version {sub} {f} güncel sürüm
die Assertion {sub} {f} öne sürüm
intensiver Vertrieb {sub} {m} yoğun sürüm
die Marktbelieferung {sub} {f} piyasaya sürüm
die Minderung {sub} {f} düşürüm
normaler Vertrieb {sub} {m} normal sürüm
0.004s