5 direkte Treffer gefunden für: arkada


57 indirekte Treffer gefunden für: arkada

Deutsch Türkisch
achterlich [Seemannssprache] arkadan gelen
achterlich sein [Seemannssprache] arkadan gelmek
als Beweis meiner Freundschaft {sub} {f} arkadaşlık delili olarak
als Freund arkadaş olarak
als Freund akzeptieren arkadaş olarak kabul etmek
als Freund unterstützen arkadaş olarak desteklemek
als freundliche Geste arkadaşça jest olarak
als Zeichen der Freundschaft arkadaşlık işareti olarak
anfreunden {v} [freundete sich an, hat sich angefreundet] arkadaş olmak
die Anfreundung {sub} {f} arkadaş olmak
angefreundet arkadaş olmuş
die Annäherung {sub} {f} arkadaş olma
Anschluss, rückseitiger - {sub} {m} arkadan bağlama
Ansicht von hinten {sub} {f} arkadan görünüş
die Atze {sub} {f} [berlin. Freund] arkadaş
der Auffahrunfall {sub} {m} arkadan çarpma
aufkündigen {v} [kündigte auf, hat aufgekündigt] arkadaşlığı bozmak
Aufrechterhaltung einer Freundschaft {sub} {f} arkadaşlığı sürdürmek
Band der Freundschaft {sub} {n} arkadaşlık bağı
Bande der Freundschaft {sub} {f} arkadaşlık grubu
Bande der Freundschaft {sub} {pl} arkadaşlık bağları
befreunden {v} arkadaş etmek
befreundet {adj} arkadaş
beigesellen {v} [gesellte bei, hat beigesellt] arkadaş olarak yanına vermek
Beständigkeit der Freundschaft {sub} {f} arkadaşlıkta süreklilik
Bin ich nicht dein Freund? Arkadaşın değilmiyim?
dahinter bleiben {v} arkada kalmak
dalassen {v} arkada bırakmak
das Gespött der Kameraden sein {v} arkadaşlarının eğlencesi olmak
Dauer der Freundschaft arkadaşlığın süresi
die Freundschaft fortsetzen {v} arkadaşlığı sürdürmek
die Freundschaft fortsetzen {v} arkadaşlığı devam ettirmek
einen Besuch bei Freunden planen arkadaşları ziyaret etmeği planlamak
einen Freund begleiten {v} arkadaşa refakat etmek
einer meiner Freunde arkadaşlarımdan biri
er streitet sich mit seinem Freund arkadaşıyla kavga ediyor
er unterhielt seine Freunde gern arkadaşlarını eğlendirmeyi severdi
Fersengeld geben {v} {ugs.} [Geld an Freunde oder Familie verleihen] Arkadaş veya Aileye ödünç para vermek
die Folge {sub} {f} arkadan gelen
Freuden der Freundschaft {sub} {pl} arkadaşlığın mutlulukları
der Freund {sub} {m} [Freundschaft] arkadaş
Freund eines Freundes {sub} {m} arkadaş arkadaşı
das Freundchen {sub} {n} {ugs.} arkadaşçık
die Freunde {sub} {pl} arkadaşlar
Freunde aussuchen {v} arkadaş seçmek
Freunde besuchen {v} arkadaşları ziyaret etmek
Freunde und Verwandte {sub} {pl} arkadaş ve akrabalar
Freunde von Ihnen? arkadaşlarınızmı
Freunde werden {v} arkadaş olmak
Freunden [den~] arkadaşlara
Freundes- und Bekanntenkreis {sub} {m} arkadaş ve tanıdık çevresi
dahinten {adv} şurada arkada
ganz hinten {adv} tam arkada
ganz weit dahinten {v} tam arkada
hier hinten burada arkada
sowohl vorne wie hinten hem önde hem arkada
zuhinterst {adv} en arkada
0.007s