Suchen Sie einen professionelle/n Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Finden Sie jetzt Ihren Sprachdienstleister/in im Beluka Übersetzer- und Dolmetscher-Verzeichnis.

Sind Sie Übersetzer/in bzw. Dolmetscher/in? Kostenloses Inserat erstellen

Yazılı ve sözlü tercüme yapan uzman Çevirmen`mi arıyorsunuz? Tercüme hizmetleri veren kişiyi, Beluka`nın Çevirmen listesinde hemen bulabilirsiniz.

Yazılı veya sözlü tercümanmısınız? Ücretsiz ilan ver

Keine direkten Treffer gefunden für: (e

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: (e

Deutsch Türkisch
(er, sie, es) ist groß uzun boyludur
abnimmt [Führerschein~] (ehliyetini) alma
die Anwartschaftserhaltungszeiten {sub} {pl} (emeklilikte) beklenen hakların korunması süreleri
der Auerhahn {sub} {m} [männliches Auerhuhn] (erkek) vadi horozu
aussitzen {v} [beim Trab] (eğerde) sağlam oturmak
die Autodroschke {sub} {f} (eskiden) taksi
die Autodroschke {sub} {f} (eskiden) taksi otomobili
die Autopresse {sub} {f} [für Altautos] (eski arabalar için) araba presi
die Bedachung {sub} {f} (evi) çatı ile örtme
behaglich {adj} (eşya) konforlu
behaglich {adj} (eşya) kullanışlı
behändigen {v} [behändigte, hat behändigt] (ekte) yollamak
der Beigeschmack {sub} {m} (esas tadın yanındaki) çeşni tat
der Blankvers {sub} {m} (edebiyat) kafiyesiz vezin
die Bondage {sub} {f} (erotik amaçlı, yatağa, vb.) bağlama
die Breite {sub} {f} (elbise) bolluk
das Brevet {sub} {n} (eskiden Fransa) kralın verdiği af belgesi
das Brevet {sub} {n} (eskiden) resmi belge
die Brevets {sub} {pl} (eskiden) resmi belgeler
das Bries {sub} {n} [Thymusdrüse] (et) uykuluk
der Brustharnisch {sub} {m} (eskiden) suvari askeri donanımı
das Bützchen {sub} {n} [landsch.: Kerngehäuse eines Apfels] (elma, armut gibi) meyvenin içindeki çekirdek yuvası
der Butzen {sub} {m} (elma, armut gibi) meyvenin içindeki çekirdek yuvaları
bügelfest {adj} (eğer üzerinde) sağlam oturan binici
das Chagrin {sub} {n} [Leder] (eşek veya katır derisinden yapılma) kumlu sahtiyan
das Chagrinleder {sub} {n} (eşek veya katır derisinden yapılma) kumlu sahtiyan
die Diana {sub} {f} (eski Roma) av tanrıçası
der Diwan {sub} {m} (edebiyat) divan
das Dorado {sub} {n} (efsanevi) altın diyarı
draußen [vor dem Eingang] (evin) dışında
die Einkleidung {sub} {f} (elbise) giydirme
einkremen {v} (el, ayak, vs.) krem sürmek
einpfählen {v} (etrafına) kazık çakmak
einreihig {adj} [Anzug] (elbise) tek sıra düğmeli
einspinnen {v} (etrafını) örgü ile sarmak
das Farad {sub} {n} [F: Einheit für elektr, Kapazität] (elektrik birimi) farad
fauchen {v} [Drachen] (ejderha) ateş püskürmek
die Fleute {sub} {f} (eskiden) üç direkli yelkenli
die Flüte {sub} {f} (eskiden) üç direkli yelkenli
die Fronpflichtige {sub} {f} (eskiden) vergi vermekle yükümlü
der Fronvogt {sub} {m} [Hexenverbrennung] (eski devirde hristiyanlıkta) cadı yakan
die Gaillarde {sub} {f} (eskiden) hareketli zıplama dansı
der Garaus {sub} {m} [in jemanden ~ machen] (ein Lebewesen) töten
das Geknister {sub} {n} [Kleid] (elbise) hışırtı
das Geld {sub} {n} (eskiden) akçe
glockig {adj} (etek) kloşlu
der Gral {sub} {m} [in der mittelalterlichen Dichtung] (eski devir şairliğinde) gizelmi ekili, mucizeler yaratan kâse
die GUS {sub} {f} [Gemeinschaft unabhängige Staaten] (Eski SSCB`de) bağımsız devletler birliği
gut zueinander passen {v} [Dinge] (eşya) birbirine iyi uymak
die Gütergemeinschaft {sub} {f} [zwischen Eheleuten] (eşler arasında) mal ortaklığı
das Handaufheben {sub} {n} (el kaldırarak) oy vermek
0.004s