13 direkte Treffer gefunden für: Drachen


31 indirekte Treffer gefunden für: Drachen

Deutsch Türkisch
Drachen fliegen uçurtma uçurtmak
Drachen steigen lassen uçurtma uçurtmak
der Drachenballon {sub} {m} uçurtma balonu
der Drachenbaum {sub} {m} palmiyeye benzer bir ağaç
der Drachenbaum {sub} {m} yalancı kardeş kanı ağacı
das Drachenblut {sub} {n} ejderha kanı
das Drachenblut {sub} {n} yalancı kardeşkanı ağacından alınan kırmızı sakız
der Drachenblutbaum {sub} {m} [Daemonorops draco, calamus draco] Kardeşkanı
der Drachenfisch {sub} {m} ejderha balığı
die Drachenfische {sub} {pl} ejderha balıkları
das Drachenfliegen {sub} {n} delta uçuşu
das Drachenfliegen {sub} {n} planörcülük
das Drachenfliegen {sub} {n} üçgen kanatlı aletle uçuş
der Drachenflieger {sub} {m} uçurtma uçuran
die Drachenfliegerin {sub} {f} [weiblich] uçurtma uçuran
die Drachenform {sub} {f} uçurtma şekli
die Drachenhöhle {sub} {f} ejderha mağarası
der Drachenkopf {sub} {m} [Zoologie] büyük iskorpit balığı
der Drachenkopf {sub} {m} ejderbaşı
das Drachenkraut {sub} {n} ejderotu
die Drachensaat {sub} {f} nifak tohumu
die Drachenwurz {sub} {f} dana ayağı
die Drachenwurz {sub} {f} eşek kulağı
die Drachenwurz {sub} {f} yılanyastığı
die Drachenwurzpflanze {sub} {f} yılanyastığı otu
drachenähnlich {adj} ejdere benzer
drachenähnlich {adj} uçurtmaya benzer
alter Drachen {sub} {m} [abwertend: zänkische alte Frau] kavgacı kadım
die Feuerdrachen {sub} {pl} ateş püsküren ejderhalar
der Kastendrachen {sub} {m} kutu şeklinde uçurtma
der Papierdrachen {sub} {m} kâğıttan uçurtma
0.003s