21 direkte Treffer gefunden für: çene


77 indirekte Treffer gefunden für: çene

Deutsch Türkisch
der Aire {sub} {m} Cenevre`de bir nehir
der Ansatzwinkel {sub} {m} çene açısı
die Antriebsklaue {sub} {f} çeneli kavrama
der Backenantrieb {sub} {m} çene tahriki
die Backenbefestigung {sub} {f} çene tutucu
die Backenbefestigungsschraube {sub} {f} çene tutturma vidası
die Backenbewegung {sub} {f} çene hareketi
die Backenbreite {sub} {f} [Schraubstock] çene genişliği
die Backenbremse {sub} {f} çeneli fren
die Backeneinzelverstellung {sub} {f} [Drehfutter] çeneleri teker teker yerinden oynatma
das Backenfutter {sub} {n} [Dreibackenfutter] çeneli ayna
das Backenfutter {sub} {n} [Dreibackenfutter] çeneli mengene
die Backenführung {sub} {f} çene kılavuzu
der Backenhub {sub} {m} [Spannmittel] çene oynama aralığı
der Backenhub {sub} {m} çene kursu
die Backenhöhe {sub} {f} çene yüksekliği
die Backenkupplung {sub} {f} çeneli kavrama
die Backenschiene {sub} {f} çene rayı
das Backenspiel {sub} {n} çene boşluğu
die Backenstütze {sub} {f} çene deseteği
das Backensystem {sub} {n} çene sistemi
die Backentrennfläche {sub} {f} çene ayırım yüzeyi
die Backenverstellung {sub} {f} çeneyi yerinden oynatma
der Backenwechsel {sub} {m} [Drehfutter, Schraubstock] çene değiştirme
die Backenweite {sub} {f} çenel genişliği
das Backenwerkzeug {sub} {n} çeneli alet
das Maul halten {ugs.} çenesini tutmak
den Schnabel halten {ugs.} çenesini tutmak
ein gutes Mundwerk haben {v} çenesi kuvvetli olmak
das Genf {sub} {n} Cenevre
der Genfer {sub} {m} Cenevreli
Genfer ... Cenevre ...
Genfer Abkommen Cenevre Sözleşmesi
Genfer Abkommen {sub} {n} [Politisch] Cenevre Sözleşmesi
Genfer Konvention {sub} {f} Cenevre Antlaşması
Genfer Konvention {sub} {f} Cenevre mukavelesi
Genfer Konvention {sub} {f} Cenevre Sözleşmesi
Genfer Flüchtlingskonvention {sub} {f} Cenevre iltica Sözleşmesi
Genfer Flüchtlingskonvention {sub} {f} Cenevre mülteci Sözleşmesi
Genfer See {sub} {m} Cenevre gölü
die Genferin {sub} {f} [weiblich] Cenevreli
der Genfersee {sub} {m} [schweiz.] Cenevre gölü
das Genua {sub} {n} Ceneviz
die Genuesen {sub} {pl} Cenevizliler
der Genueser {sub} {m} Cenevizli
die Genueserin {sub} {f} [weiblich] Cenevizli
die Genuesin {sub} {f} [weiblich] Cenevizli
genuesisch {adj} Cenevizce
geschwätzig {adj} çenesi düşük
geschwätzig wie eine Elster sein çenesi düşük olmak
die Geschwätzigkeit {sub} {f} çenesi düşüklük
alternativ {adj} seçene
die Aufsatzbacke {sub} {f} [Schraubstock] koyma ek çene
die Aufsetzbacke {sub} {f} üzerine takma çene
beweglicher Oberkiefer {sub} {m} oynak üst çene
das Doppelkinn {sub} {n} katmerli çene
eckiges Kinn {sub} {n} köşeli çene
ein gutes Mundwerk iyi bir çene
die Festbacke {sub} {f} sabit çene
feste Backe {sub} {f} [bei den Drehmaschinen] sabit çene
die Fliehkraftbacke {sub} {f} savurma çene
gebrochener Kiefer {sub} {m} kırık çene
geriffelte Backe {sub} {f} oluklu çene
geschwätzig {adj} çalçene
gespaltenes Kinn {sub} {n} yarık çene
der Goder {sub} {m} [österr.: ugs.: Doppelkinn] çift çene
die Greifbacke {sub} {f} kıskaçlı çene
der Haltepratz {sub} {m} tutucu çene
der Kinnbacken {sub} {m} [Med.] alt çene
die Krallenbacke {sub} {f} (torna makinesinde) pençeli çene
lose Backe {sub} {f} kıstırılmamış çene
der Maulkeil {sub} {m} yan çene
mit vierkantigem Kiefer dörtköşeli çene
der Oberkiefer {sub} {m} [Med.] üst çene
der Oberkiefer {sub} {m} [Med.] üstçene
ordentlich {adj} iyicene
rechtschaffen {adv} iyicene
0.005s