1 direkte Treffer gefunden für: satranç

Deutsch Türkisch
das Schach {sub} {n} [Spiel] satranç

46 indirekte Treffer gefunden für: satranç

Deutsch Türkisch
der Anzug {sub} {m} satranç oynarken ilk taşı sürme
das Brett {sub} {n} [Schach-] satranç tahtası
das Brett {sub} {n} satranç tahtası
das Brettspiel {sub} {n} satranç oyunu [masa oyunu]
die Echec {sub} {f} [französische Bezeichnung für: Schach] satranç oyunu
einen Stein vorrücken {v} [Sport] satrançda taş sürmek
das Feld {sub} {n} [Schach] satranç tahtası alanı
die Figur {sub} {f} [Schach] satranç taşı
flankieren {v} satrançta taşları yan tarafa koymak
der König {sub} {m} satrançda şah
die Königin {sub} {f} [weiblich] satrançda vezir
lavieren {v} [Schah] satranç taşlarını gruplandırarak rakibinin zayıf tarafını yakalama stratejisi
der Läufer {sub} {m} satrançda fil
der Läuferzug {sub} {m} [Sport] satrançda fili oynama
matt {adj} [Sport] satrançda mat
das Matt {sub} {n} [Sport] satrançda mat durumu
mattsetzen {v} [Sport] satrançda mat etmek
das Pferd {sub} {n} [Sport] satrançta at
die Rochade {sub} {f} [Sport] satrançda şah ile kalenin karşılıklı olarak yer değiştirmesi
rochieren {v} [Sport] satrançda şah ile kalenin karşılıklı yerini değiştirmek
das Schach {sub} {n} [Sport] satranç oyunu
das Schach {sub} {n} satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş
Schach spielen {v} satranç oynamak
das Schachbrett {sub} {n} [frühes Clavichord] satranç tahtası
schachbrettartig {adj} satranç tahtası biçiminde
schachbrettartig angelegt satranç tahtası biçiminde düzenlenmiş
das Schachbrettmuster {sub} {n} satranç tahtası örneği
der Schachcomputer {sub} {m} satranç bilgisayarı
die Schachfigur {sub} {f} satranç taşı
die Schachfiguren {sub} {pl} satranç taşları
der Schachklub {sub} {m} satranç kulübü
der Schachmeister {sub} {m} satranç ustası
das Schachspiel {sub} {n} satranç oyunu
der Schachspielbauer {sub} {m} satranç oyunu yapan
der Schachspieler {sub} {m} satranç oyuncusu
die Schachspielerin {sub} {f} [weiblich] satranç oyuncusu
die Schachstellung {sub} {f} [Stellung der Figuren in einer Schachpartie] satranç oyununda figürlerin konumu
das Schachturnier {sub} {n} satranç turnuvası
der Schachwettkampf {sub} {m} satranç yarışması
der Schachzug {sub} {m} [Sport] satranç hamlesi
das Simultanspiel {sub} {n} [Sport] satrançda bir oyuncunun aynı anda birden çok rakiple oynaması
der Springer {sub} {m} [Sport] satrançda at
der Turm {sub} {m} [Schachsport] satrançda kale
ziehen {v} [Schach] satrançta taş sürmek
der Zug {sub} {m} [bei einem Brettspiel] satranç taşı sürme
der Zugzwang {sub} {m} satrançta oynama zorunluluğu
0.002s