1 direkte Treffer gefunden für: bilimsel

Deutsch Türkisch
wissenschaftlich {adj} bilimsel

77 indirekte Treffer gefunden für: bilimsel

Deutsch Türkisch
die Absatzstudie {sub} {f} bilimsel satış araştırması
die Anwendungsstudie {sub} {f} bilimsel kullanım incelemesi
die Betrachtung {sub} {f} bilimsel yazı
die Diatribe {sub} {f} bilimsel araştırma
die Miszellaneen {sub} {pl} bilimsel dergi makalesi
die Miszellen {sub} {pl} bilimsel dergi makalesi
der Disput {sub} {m} bilimsel tartışma
die Disputation {sub} {f} bilimsel tartışma
die Disputationen {sub} {pl} bilimsel tartışmalar
die Dissertation {sub} {f} bilimsel eser
die Dissertationen {sub} {pl} bilimsel eserler
der Dissertationsbestand {sub} {m} bilimsel eserler mevcudiyeti
empirische Methode {sub} {f} bilimsel yöntem
die Fachtagung {sub} {f} bilimsel kongre
die Forschungsreise {sub} {f} bilimsel amaçlı seyahat
die Forschungsreisende {sub} {f} bilimsel amaçlı seyahat yapan bayan
die Forschungsreisenden {sub} {pl} bilimsel amaçlı seyahat yapanlar
der Forschungsreisender {sub} {m} bilimsel amaçlı seyahat yapan
Grenzen der Forschung {sub} {pl} bilimsel araştırmanın sınırları
das Institut {sub} {n} bilimsel kurum
die Kolloquien {sub} {pl} bilimsel konuşmalar
das Kolloquium {sub} {n} [Gespräch, Dialog] bilimsel konuşma
das Kolloquium {sub} {n} [Gespräch, Dialog] bilimsel tartışma
der Kommentar {sub} {m} bilimsel açıklama
der Kompilator {sub} {m} bilimsel değeri olmayan kitap yazarı
die Kontroverse {sub} {f} bilimsel görüşme
die Kontroverse {sub} {f} bilimsel tartışma
der Lehrsatz {sub} {m} bilimsel tez
der Lehrsatz {sub} {m} bilimsel öğretimin temel ilkesi
die Lehrsätze {sub} {pl} bilimsel tezler
der Naturlehrpfad {sub} {m} [auch Lernpfad oder Themenweg] bilimsel iz
das Niveau {sub} {n} bilimsel değer
die Observation {sub} {f} bilimsel araştırma
die Observation {sub} {f} bilimsel gözlem
die Observation {sub} {f} bilimsel inceleme
der Observator {sub} {m} bilimsel gözlemci
die Observatorien {sub} {pl} bilimsel gözlemciler
das Observatorium {sub} {n} bilimsel araştırma merkezi
populärwissenschaftlich {adj} bilimsel tarzda ama herkes tarafından da anlaşılır biçimde
der Proband {sub} {m} bilimsel amaçlı araştırmalara maruz kalan kişi
promovieren {v} [promovierte, hat promoviert] bilimsel doktor ünvanı vermek
promovieren {v} [promovierte, hat promoviert] bilimsel olarak doktor ünvanı almak
die Realenzyklopädie {sub} {f} bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi
das Reallexikon {sub} {n} bilimsel kavramları açıklayıcı ansiklopedi
die Rechtslehre {sub} {f} bilimsel öğreti
die Strategiestudie {sub} {f} bilimsel araştırma
die Studie {sub} {f} bilimsel araştırma
die Studie {sub} {f} bilimsel inceleme
studieren {v} [studierte, hat studiert] bilimsel araştırma yapmak
das Studium {sub} {n} bilimsel araştırma
das Studium {sub} {n} bilimsel inceleme
anthropologisch {adj} insanbilimsel
arbeitswissenschaftlich {adj} bilimsel
biologisch {adj} dirimbilimsel
botanisch {adj} bitkibilimsel
demographisch {adj} nüfusbilimsel
erbbiologisch {adj} kalıtbilimsel
ergonomisch {adj} bilimsel
erzieherisch {adj} eğitbilimsel
folkloristisch {adj} halkbilimsel
fonologisch {adj} [Grammatik] sesbilimsel
geisteswissenschaftlich {adj} tin bilimsel
gerontopsychologisch {adj} yaşlılar ruhbilimsel
gesellschaftswissenschaftlich {adj} [Soziologisch] toplumbilimsel
histologisch {adj} dokubilimsel
kosmologisch {adj} evrenbilimsel
kriminologisch {adj} suçbilimsel
kybernetisch {adj} güdüm bilimsel
lautlich {adj} sesbilimsel
linguistisch {adj} [Grammatik] dilbilimsel
ontologisch {adj} varlıkbilimsel
ornithologisch {adj} kuşbilimsel
ökologisch {adj} [die Ökologie betreffend] çevre bilimsel
ökologisch {adj} çevre bilimsel
petrografisch {adj} [Geologie] taşbilimsel
phonetisch {adj} [phonisch] sesbilimsel
pseudowissenschaftlich {adj} sözde bilimsel
0.002s