5 direkte Treffer gefunden für: hundert


77 indirekte Treffer gefunden für: hundert

Deutsch Türkisch
hundert Gramm yüz gram
hundert Jahre alt yüz yaşında
Hundert Jahre Einsamkeit yüz yıllık yalnızlık
hundert Läufe machen {v} yüz koşu yapmak
hundert Prozent yüzde yüz
hundert Quadratmeter yüz metrekare
hundert verschiedene Arten {sub} {pl} yüz çeşit
hunderte yüzlerce
Hunderte, ja tausende yüzlerce, hatta binlerce
hunderteins yüz bir
Hunderter [Mathematik] yüzlük birimler
der Hunderter {sub} {m} [100-Dollar Schein] yüz dolar kâğıt para
der Hunderter {sub} {m} yüz rakamı
der Hunderter {sub} {m} yüzlük
der Hunderter {sub} {m} yüzlük banknot
hunderterlei {adj} yüz türlü
hunderterlei {adj} yüz çeşit
der Hunderteuroschein {sub} {m} yüz Avro
hundertfach {adj} yüz katı
hundertfach {adj} yüz misli
hundertfach {adj} yüz misli (veya katı)
das Hundertfache {sub} {n} yüz misli
hundertfältig {adv} yüz katı
hundertfältig {adv} yüz misli
hundertfünfzigprozentig {adj} yüzde yüzellilik
der Hundertfüßer {sub} {m} kırkayak
der Hundertfüßer {sub} {m} çiyan
hundertgradig {adj} yüz derecelik
die Hundertjahrfeier {sub} {f} yüzüncü yıldönümü kutlaması
die Hundertjahrfeiern {sub} {pl} yüzüncü yıldönümü kutlamaları
hundertjährig {adj} yüz senelik
hundertjährig {adj} yüz yaşında
hundertjährig {adj} yüz yıllık
hundertjährig {adj} yüzyıllık
die Hundertjährige {sub} {f} yüz yaşında (bayan)
die Hundertjährige {sub} {pl} yüz yaşında olanlar
hundertjährige Pinien {sub} {pl} yüz yıllık fıstık çamı
der Hundertjähriger {sub} {m} yüz yaşında olan
hundertjähriger Baum {sub} {m} asırlık ağaç
hundertjähriger Geburtstag {sub} {m} yüzüncü doğum günü
hundertjähriger Jahrestag {sub} {m} yüzüncü yıl günü
hundertjähriger Kalender {sub} {m} yüz yıllık takvim
Hundertjähriger Krieg {sub} {m} yüz yıllık savaş
hundertjähriges Bestehen des Kinos {sub} {n} sinemanın yüzüncü yılı
hundertjähriges Jubiläum {sub} {n} yüzüncü yıl jübilesi
hundertjährlich yüz yılda bir
hundertmal {adv} [Mathematik] yüz katı
hundertmal {adv} yüz kere
hundertmalig {adj} yüz kerelik
der Hundertmarkschein {sub} {m} [veraltet] yüz mark
der Hundertmeterlauf {sub} {m} yüz metre yarışı
achthundert [Nummer] sekiz yüz
achthundert sekiz yüz
an Hundert yüz kadar
baufälliges Haus aus dem 18. Jahrhundert 18. Yüzyıldan kalma tamir gerekli ev
bei hundert 100 kadar
bei hundert yaklaşık 100
das 21ste Jahrhundert 21 inci yüzyıl
dreihundert {adj} üçyüz
Dreihundert [Nummer] üç yüz
die Dreihundert {sub} {f} 300
die Dreihundert {sub} {f} üç yüz rakamı
ein halbes Jahrhundert {sub} {n} yarım yüzyıl
einhundert [100] yüz
elfhundert binyüz
erst im 19. Jahrhundert ilk olarak 19. yüzyılda
erst im letzten Jahrhundert ilk olarak son yüzyılda
es stammt aus dem letzten Jahrhundert geçen yüzyıldan kalma
etwa hundert aşağı yukarı yüz
fünfhundert {adj} beş yüz
fünfhundert [numerisch] beş yüz
gegründet im 16. Jahrhundert 16. yüzyılda kuruldu
gerade mal hundert hemen hemen yüz
goldenes Jahrhundert {sub} {n} altın yüzyıl
im 20. Jahrhundert 20 inci yüzyılda
im nächsten Jahrhundert gelecek yüzyılda
das Jahrhundert {sub} {n} asır
0.004s