2 direkte Treffer gefunden für: Jahrhundert

Deutsch Türkisch
das Jahrhundert {sub} {n} asır
das Jahrhundert {sub} {n} yüzyıl

37 indirekte Treffer gefunden für: Jahrhundert

Deutsch Türkisch
jahrhundertalt {adj} asırlık
jahrhundertalt {adj} yüzyıllık
die Jahrhunderte {sub} {pl} asırlar
die Jahrhunderte {sub} {pl} yüzyıllar
jahrhundertealt {adj} yüzyıllrca
jahrhundertelang {adj} asırlar boyu
jahrhundertelang {adj} asırlarca
jahrhundertelang {adj} yüzyıllar boyu
jahrhundertelang {adj} yüzyıllarca
jahrhundertelanger Trend {sub} {m} yüzyıllar boyu eğilim
das Jahrhundertende {sub} {n} yüzyıl sonu
die Jahrhundertfeier {sub} {f} yüzüncü yıldönümü kutlaması
die Jahrhundertflut {sub} {f} [dieses Jahrhunderts] yüzyılın seli
die Jahrhundertflut {sub} {f} [nur einmal in 100 Jahren] yüzyılda bir olan sel
das Jahrhunderthochwasser {sub} {n} yüzyılın seli
Jahrhunderts- yüzyılın-
der Jahrhundertschaden {sub} {m} yüzyılın hasarı
das Jahrhundertspiel {sub} {n} yüzyılın oyunu
der Jahrhundertwechsel {sub} {m} asır değişimi
der Jahrhundertwein {sub} {m} asırlık şarap
der Jahrhundertwein {sub} {m} yüzyılın şarabı
die Jahrhundertwende {sub} {f} yüzyıl dönümü
die Jahrhundertwenden {sub} {pl} yüzyıl dönümleri
der Jahrhundertwind {sub} {m} yüzyılın rüzgârı
baufälliges Haus aus dem 18. Jahrhundert 18. Yüzyıldan kalma tamir gerekli ev
das 21ste Jahrhundert 21 inci yüzyıl
ein halbes Jahrhundert {sub} {n} yarım yüzyıl
erst im 19. Jahrhundert ilk olarak 19. yüzyılda
erst im letzten Jahrhundert ilk olarak son yüzyılda
es stammt aus dem letzten Jahrhundert geçen yüzyıldan kalma
gegründet im 16. Jahrhundert 16. yüzyılda kuruldu
goldenes Jahrhundert {sub} {n} altın yüzyıl
im 20. Jahrhundert 20 inci yüzyılda
im nächsten Jahrhundert gelecek yüzyılda
spätes 20. Jahrhundert {sub} {n} 20 yüzyılın ileri dönemi
das Vierteljahrhundert {sub} {n} 25 yıl
das Vierteljahrhundert {sub} {n} çeyrek yüzyıl
0.002s