Keine direkten Treffer gefunden für: fiyatı

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: fiyatı

Deutsch Türkisch
abdingen {v} [dingte ab, hat abgedungen] fiyatı pazarlıkla aşağı indirmek
abgesenkter Mantel {sub} {m} fiyatı indirilmiş manto
abgesetzte Peripherie {sub} {f} [Computerperipherie] fiyatı indirilmiş çevre donanımı
Abnahme des Preises {sub} {f} fiyatın düşmesi
der Abschlag {sub} {m} fiyatın inmesi
anziehen {v} [zog an, hat angezogen] fiyatı yükselmek
auf den halben Preis herabsetzen {v} fiyatı yarı yarıya düşürmek
Aufschlag auf den Preis {sub} {m} fiyatı artırma
Auftrag mit Preisbegrenzung {sub} {m} fiyatı sınırlı sipariş
auspreisen {v} fiyatı etiketle belirtmek
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] fiyatı belirtmek
bankfähig {adj} fiyatı indirilebilir
Bezahlung des Preises {sub} {f} fiyatı ödeme
billiger werden {v} fiyatı düşmek
dem Preis zustimmen fiyatı kabullenmek
den Preis angeben {v} fiyatı bildirmek
den Preis anheben {v} fiyatı yükseltmek
den Preis anpassen {v} fiyatı ayarlamak
den Preis anzeigen {v} fiyatı göstermek
den Preis ausmachen {v} fiyatı belirlemek
den Preis ausmachen {v} fiyatı kararlaştırmak
den Preis berechnen {v} fiyatı hesaplamak
den Preis bestimmen {v} fiyatı tespit etmek
den Preis davontragen {v} fiyatı aşırı yükseltmek
den Preis drücken {v} fiyatı azaltmak
den Preis drücken {v} fiyatı düşürmek
den Preis ein wenig kürzen {v} fiyatı birazcık azaltmak
den Preis erhöhen {v} fiyatı yükseltmek
den Preis festlegen {v} fiyatı saptamak
den Preis festlegen {v} fiyatı tespit etmek
den Preis festsetzen {v} fiyatı saptamak
den Preis halten {v} fiyatı korumak
den Preis herabsetzen {v} fiyatı düşürmek
den Preis heruntersetzen {v} fiyatı düşürmek
den Preis hinaufsetzen {v} fiyatı yükseltmek
den Preis nennen fiyatı söylemek
den Preis senken fiyatı düşürmek
den Preis zu hoch ansetzen fiyatı yüksek koymak
diskontierbar {adj} fiyatı indirilebilir
diskontierte Aktie {sub} {f} fiyatı indirilmiş hisse senedi
diskontierte Währung {sub} {f} fiyatı düşürülmüş para değeri
draufschlagen {v} {ugs.} fiyatı artırmak
ein Skonto gewähren fiyatı düşürmek
einen Preis begrenzen fiyatı sınırlamak
eintippen {v} [Geldbetrag] fiyatı yazmak
erhöhen {v} fiyatı artırmak
eskomptieren {v} fiyatı kırmak
falsche Angabe des Preises {sub} {f} fiyatı yanlış bildirme
Festlegung des Preises {sub} {f} fiyatı belirleme
gleich was es kostet fiyatı ne kadar olursa olsun
herunterhandeln {v} fiyatı pazarlıkla indirtmek
der Abbruchpreis {sub} {m} yıkım fiyatı
der Abgabepreis {sub} {m} satış fiyatı
abgestimmter Kartellpreis {sub} {m} mutabakatlı kartel fiyatı
die Abkaufsumme {sub} {f} satin alma fiyatı
der Abonnementpreis {sub} {m} abone fiyatı
der Abonnementspreis {sub} {m} abone fiyatı
der Abrufpreis {sub} {m} çağrı fiyatı
der Absatzpreis {sub} {m} satış fiyatı
Abschlusskurs an Börse borsada kapanış fiyatı
der Abzahlungspreis {sub} {m} taksitle ödeme fiyatı
der Agrarpreis {sub} {m} tarım ürünleri fiyatı
der Akkordsatz {sub} {m} götürü fiyatı
der Aktienkurs {sub} {m} hisse senedi fiyatı
der Aktienpreis {sub} {m} hisse senedi fiyatı
der Anbietungspreis {sub} {m} [Anbietungssumme bei der Versteigerung] müzayedede açılış fiyatı
der Anbietungspreis {sub} {m} [Anbietungssumme bei der Versteigerung] müzayedede teklif fiyatı
der Andienungspreis {sub} {m} satma fiyatı
der Anfangskurs {sub} {m} açık artımada açılış fiyatı
der Anfangskurs {sub} {m} açılış fiyati
der Angebotspreis {sub} {m} arz fiyatı
der Angebotspreis {sub} {m} teklif fiyatı
angemessener Marktpreis {sub} {m} makul piyasa fiyatı
angezeigter Verkaufspreis {sub} {m} uygun satış fiyatı
der Angleichungspreis {sub} {m} intibak fiyatı
der Ankaufspreis {sub} {m} maliyet fiyatı
der Anlandepreis {sub} {m} boşaltma fiyatı
0.004s