37 direkte Treffer gefunden für: değişiklik

Deutsch Türkisch
die Abart {sub} {f} değişiklik
die Abwechselung {sub} {f} değişiklik
die Abwechslung {sub} {f} değişiklik
Abwechslungs- değişiklik
die Abänderung {sub} {f} değişiklik
die Alteration {sub} {f} [krankhafte Veränderung] değişiklik
die Alternation {sub} {f} değişiklik
die Andersartigkeit {sub} {f} değişiklik
die Änderung {sub} {f} değişiklik
beweglich {adj} değişiklik
die Buntheit {sub} {f} değişiklik
die Alternation {sub} {f} değişiklik
die Disparität {sub} {f} değişiklik
die Manningfaltigkeit {sub} {f} değişiklik
die Modifikation {sub} {f} değişiklik
die Modifizierung {sub} {f} değişiklik
die Schwankung {sub} {f} değişiklik
der Tapetenwechsel {sub} {m} {ugs.} [Eine Änderung der Lebensumstände] değişiklik
die Transformation {sub} {f} değişiklik
die Umarbeitung {sub} {f} değişiklik
der Umbau {sub} {m} değişiklik
die Umbauten {sub} {pl} değişiklik
die Umgestaltung {sub} {f} değişiklik
die Umstellung {sub} {f} [Veränderung] değişiklik
die Umänderung {sub} {f} değişiklik
der Unterschied {sub} {m} degişiklik
die Varianzanalyse {sub} {f} değişiklik
die Variätet {sub} {f} değişiklik
die Verschiedenartigkeit {sub} {f} değişiklik
die Verschiedenheit {sub} {f} [verschiedene Art] değişiklik
die Veränderung {sub} {f} değişiklik
der Wandel {sub} {m} değişiklik
die Wandlung {sub} {f} değişiklik
der Wechsel {sub} {m} [Schwankung] değişiklik
der Wechsel {sub} {m} [Veränderung] değişiklik
die Wende {sub} {f} [Veränderung] değişiklik
die Wendung {sub} {f} değişiklik

77 indirekte Treffer gefunden für: değişiklik

Deutsch Türkisch
Abbrechen ohne Änderungen {sub} {n} değişiklik yapmadan yarıda kesmek
Abbrechen ohne Änderungen {sub} {n} değişiklik yapmadan yerıda kesme
Ablenkung suchen değişiklik aramak
Ablenkung suchen {v} değişiklik arama
abwechselnde değişiklikler
die Abwechslung {sub} {f} [zur ~] değişiklik olarak
Abwechslung bieten {v} değişiklik arzetmek
Abwechslung gestalten değişiklik yaratmak
Abwechslung ist die Würze des Lebens {sub} {f} değişiklik hayatin baharatıdır
die Abwechslungen {sub} {pl} değişiklikler
abwechslungshalber değişiklik nedeniyle
die Abänderung {sub} {f} değişiklik yapma
die Abänderung {sub} {f} değişiklik, değişiklik yapma
Abänderungen değişiklikler
Abänderungen vornehmen {v} değişiklik yapmak
das Abänderungsgesetz {sub} {n} değişiklik kanunu
die Abänderungsklage {sub} {f} değişiklik davası
der Abänderungsplan {sub} {m} değişiklik planı
die Abänderungsurkunde {sub} {f} değişiklik belgesi
die Abänderungsurkunde {sub} {f} değişiklik dokümanı
der Abänderungsvertrag {sub} {m} değişiklik akdi
die Abänderungsvorschläge {sub} {pl} değişiklik önerileri
die Adoleszentensterilität {sub} {f} değişiklik ilgisi
das Amendement {sub} {n} [Zusatz-, Abänderungsantrag zu Gesetzen] değişiklik önergesi
das Amendement {sub} {n} değişiklik önerisi
auffrisieren {v} [Mofa] değişiklik yaparak hızlandırmak
Änderungen sichern {v} değişiklikleri belleğe saklamak
Änderungen speichern {v} değişiklikleri belleğe saklamak
Änderungen treffen {v} değişiklikler yapmak
Änderungen verfolgen değişiklikleri takip etmek
Änderungen vornehmen {v} değişiklik yapmak
das Änderungsabkommen {sub} {n} değişiklik anlaşması
die Änderungsanforderung {sub} {f} değişiklik talebi
die Änderungsangabe {sub} {f} değişiklik bildirisi
der Änderungsantrag {sub} {m} değişiklik için dilekçe
der Änderungsantrag {sub} {m} değişiklik teklifi
der Änderungsantrag {sub} {m} değişiklik önergesi
die Änderungsanträge {sub} {pl} değişiklik dilekçesi
die Änderungsanzeige {sub} {f} değişiklik bildirisi
die Änderungsart {sub} {f} değişiklik türü
der Änderungsbedarf {sub} {m} değişiklik ihtiyacı
der Änderungsbefehl {sub} {m} değişiklik direktifi
der Änderungscode {sub} {m} değişiklik kodu
die Änderungsdatei {sub} {f} değişiklik dosyası
die Änderungsdatei {sub} {f} değişiklik kütüğü
die Änderungsdatei {sub} {f} değişiklik yapılan dosyası
die Änderungsdaten {sub} {pl} değişiklik verileri
die Änderungsklage {sub} {f} değişiklik davası
die Änderungsliste {sub} {f} değişiklik listesi
der Änderungsvorschlag {sub} {m} değişiklik teklifi
der Beobachtungskalkül {sub} {m} değişikliklerin hesabı
Abwechslung an dem Arbeitsplatz {sub} {f} yerinde değişiklik
Abwechslung in den Farben {sub} {f} renklerde değişiklik
Abwechslung in der Tätigkeit {sub} {f} yerinde değişiklik
das adrenocorticotrop {sub} {n} böbreküstü bezinde değişiklik
die Alkoholenzephalopathie {sub} {f} alkolden dolayı beyinde olan değişiklik
die Allergie {sub} {f} [Med.] organizmada bir virüs etkisiyle olan değişiklik
die Allomorphe {sub} {f} biçimsel değişiklik
die Attributmodifikation {sub} {f} belirtici değişiklik
die Auswitterung {sub} {f} hava tesiriyle meydana gelen değişiklik
Änderungen im Gesetz {sub} {f} kanunda değişiklik
bleibende Änderung {sub} {f} kalıcı değişiklik
durch hohes Alter verursachte Veränderung {sub} {f} yüksek yaş nedeniyle değişiklik
ein plötzlicher Umschwung birdenbire bir değişiklik
die Fahrtänderung {sub} {f} seferde değişiklik
grundlegender Wechsel {sub} {m} köklü değişiklik
gründliche Veränderung {sub} {f} detaylı değişiklik
das Hautzeichen {sub} {n} deride görülen değişiklik
komplette Umgestaltung {sub} {f} komple değişiklik
das Leberhautzeichen {sub} {n} karaciğer zirozunda deride görülen değişiklik
die Leitkursänderung {sub} {f} ana kambiyo kurunda değişiklik
die Leitkursänderung {sub} {f} resmi kambiyo kurunda değişiklik
neoplastiche Veränderung {sub} {f} ur yapısında değişiklik
neoplastiche Veränderung {sub} {f} ursu değişiklik
der Paradigmenwechsel {sub} {m} geleneksel eylem tarzına getirilen köklü değişiklik
plötzliche Wende {sub} {f} ani değişiklik
plötzlicher Umschwung {sub} {m} birdenbire ddeğişiklik
0.006s