4 direkte Treffer gefunden für: komple


52 indirekte Treffer gefunden für: komple

Deutsch Türkisch
der Breithalter {sub} {m} [Textil] komple cımbar
die Clusterionen {sub} {pl} kompleks iyonlu
das Complexion {sub} {n} kompleks iyonlu
einen Komplex haben {v} kompleksi olmak
Entsorgung, kombinierte~ {sub} {f} komple atım
der Komplement {sub} {m} [Grammatik] tümleç
der Komplement {sub} {m} [Mathematik] tümleyen
der Komplement {sub} {m} tamamlayıcı parça
das Komplement {sub} {n} tamamlayıcı
das Komplement {sub} {n} tümler
die Komplementarität {sub} {f} tamamlayıcılık
die Komplementarität {sub} {f} tümleyicilik
die Komplementbase {sub} {f} tümler taban
die Komplementbildung {sub} {f} tümlerleme
das Komplementieren {sub} {n} bütün haline getirme
komplementieren {v} bütün haline getirmek
komplementieren {v} bütünlemek
komplementieren {v} eklemek
komplementieren {v} tamamlamak
komplementieren {v} tümlemek
die Komplementierung {sub} {f} bütünleme
der Komplementwinkel {sub} {m} bir dar açıyı dik açı değerine çıkaran açı
der Komplementwinkel {sub} {m} geom dikler açı
der Komplementwinkel {sub} {m} tamamlayıcı açı
der Komplementwinkel {sub} {m} tümler açı
die Komplementzahl {sub} {f} tümler sayı
komplementär {adj} tamamlayan
komplementär {adj} tamamlayıcı
komplementär {adj} tümleyici
komplementär [ergänzend] tamamlayıcı
komplementär [Wirtschaft] komandite
der Komplementär {sub} {m} [Wirtschaft] komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak
der Komplementär {sub} {m} komandite
der Komplementäranteil {sub} {m} komandite hissesi
der Komplementäranteil {sub} {m} komandite payı
Komplementäre Dienste und Einrichtungen für pschologisch Kranke oder seelisch behinderte ruh hastaları veya ruh özürlüleri çin tamamlayıcı hizmet ve kuruluşlar
Komplementäre Dienste und Einrichtungen für psychologisch Kranke {sub} {pl} ruh hastaları için birbirini bütünleyen hizmet ve kuruluşlar
komplementäre Diversifikation tamamlayıcı çeşitlendirme
komplementäre Farbreize {sub} {f} tümler renk uyartıları
komplementäre Güternachfrage tamamlayıcı mallarda talep
die Komplementäreinlagen {sub} {pl} komandite mevduatı
die Komplementärfarbe {sub} {f} diğer renklerle karıştırıldığında beyaz renk oluşturan renk
die Komplementärfarben {sub} {pl} tamamlayıcı renkler
das Komplementärgut {sub} {n} tamamlayıcı mal
die Komplementärgüter {sub} {pl} tamamlayıcı mallar
die Komplementärin {sub} {f} [weiblich] komandite
die Komplementärinvestitionen {sub} {pl} tamamlayıcı yatırımlar
die Komplementärprodukte {sub} {pl} tamamlayıcı ürünler
das Komplenym {sub} {n} [Gegensatzwort zu einem bestimmten Wort(z. B. nicht verheiratet, ledig)] negatif kelimenin yerini tutan başka kelime (meselâ: evli değil, bekâr)
die Komplet {sub} {f} [Nachtgebet] (hristiyanlıkta) gece duası
kompletter {adj} daha komple
kompletteste {adj} en komple
0.003s