Keine direkten Treffer gefunden für: düşmanı

Deutsch Türkisch

54 indirekte Treffer gefunden für: düşmanı

Deutsch Türkisch
ablenken {v} [den Feind: lenkte ab, hat abgelenkt] düşmanı oyalamak
dem Feind auflauern {v} düşmanı takip etmek
dem Feinde begegnen {v} düşmanın karşısına dikilmek
den Feind ablenken {v} düşmanı oyalamak
den Feind abwehren {v} düşmanı kovmak
den Feind abwehren {v} düşmanı püskürtmek
den Feind aufhalten {v} düşmanı durdurmak
den Feind aufrollen {v} düşmanı kuşatmak
den Feind ausschalten {v} düşmanı etkisiz hale getirmek
den Feind bezwingen {v} düşmanı yenmek
den Feind schlagen düşmanı yenmek
den Feind vernichten düşmanı mahvetmek
den Feind zurückwerfen [Militär] düşmanı geri püskürtmek
den Spieß umdrehen düşmanın silahını kendine karşı çevirmek
einbrechen {v} [Militär] düşmanın içine girmek
einen Feind abwehren {v} düşmanı kovmak
einen Feind besiegen düşmanı yenmek
Feindes- düşmanın-
feindliche Gegenüberstellung {sub} {f} düşmanı kıyaslama
feindliche Übernahme {sub} {f} düşmanın ele geçirmesi
der Horchposten {sub} {m} [Militär] düşmanı dinleme postası
Niederwerfung des Feindes düşmanı yere serme
das Störfeuer {sub} {n} [unregelmäßiges Artilleriefeuer, durch das der Gegner in seinen militärischen Handlungen gestört werden soll] düşmanı rahatsız etme amaçlı düzensiz aralıklarla yapılan topçu atışı
überrennen {v} [Militär] düşmanı ezip geçmek
überrollen {v} [besiegen, schlagen] düşmanı ezip geçmek
vom Feind geschlagen düşmanı yendi
Welches Gesicht geben Sie Ihrem Feind? düşmanınıza hangi yüzü verirdiniz?
zersprengen {v} [Militär] düşmanı bozguna uğratmak
der Abstinenzler {sub} {m} alkol düşmanı
altenfeindlich {adj} yaşlı düşmanı
der Antialkoholiker {sub} {m} alkol düşmanı
die Antialkoholikerin {sub} {f} [weiblich] alkol düşmanı
arbeiterfeindlich işçi düşmanı
asozial {adj} toplum düşmanı
ausländerfein {adj} yabancı düşmanı
der Ausländerfeind {sub} {m} yabancı düşmanı
ausländerfeindlich yabancı düşmanı
der Ausländerfeindlicher {sub} {m} yabancı düşmanı
bildungsfeindlich {adj} eğitim düşmanı
der Christenfeind {sub} {m} Hristiyan düşmanı
der Menschenfeind {sub} {m} [geläufigster Titel] insan düşmanı
der Deutschenfeind {sub} {m} Alman düşmanı
ein Volksfeind tam bir halk düşmanı
der Englandfeind {sub} {m} İngiltere düşmanı
er ist Staatsfeind Nr. 1. bir numaralı devlet düşmanı
fortschrittsfeindlich {adj} ilerleme düşmanı
der Franzosenfeind {sub} {m} Fransız düşmanı
der Frauenfeind {sub} {m} kadın düşmanı
der Frauenschänder {sub} {m} namus düşmanı
der Fremdenfeind {sub} {m} yabancı düşmanı
fremdenfeindlich {adj} yabancı düşmanı
der Fremdenhasser {sub} {m} yabancı düşmanı
die Fremdenhasserin {sub} {f} [weiblich] yabancı düşmanı
japanfeindlich {adj} Japonya düşmanı
0.003s