10 direkte Treffer gefunden für: aykırı


77 indirekte Treffer gefunden für: aykırı

Deutsch Türkisch
die Abartigkeit {sub} {f} aykırılık
abweichend {adj} aykırılık
abweichendes Verhalten {sub} {n} aykırı davranış
der Abweichler {sub} {m} aykırı ses
die Abweichler {sub} {pl} aykırı sesler
Abweichlertum aykırı seslilik
die Abweichung {sub} {f} aykırılık
das Allotria {sub} {n} aykırı işler
anders gesinnt aykırı düşünceli
anomal {adj} [anormal] aykırık
die Anomalie {sub} {f} aykırılık
die Anomalisten {sub} {pl} aykırılıkçılar
anomalistisch {adj} aykırılıkla ilgili
anormal {adj} [anomal, abnorm] aykırık
Anstoß erregen {v} aykırı davranmak
Anstoß erregen {v} aykırı olmak
artfremdes Eiweiß {sub} {n} aykırı cinsli yumurta akı
der Ausreißer {sub} {m} aykırı değer
die Ausreißerbeobachtung {sub} {f} aykırı gözlem
die Diskordanz {sub} {f} [Geologie] aykırı katmanlaşma
divergieren {v} [ich divergierte, ich habe divergiert] aykırı olmak
divergieren {v} [ich divergierte, ich habe divergiert] aykırılaşmak
entgegenhandeln {v} aykırı davranmak
der Gegensatz {sub} {m} [Widerspruch] aykırılık
der Gegensatz {sub} {m} aykırılık
die Inkompatibilität {sub} {f} aykırılık
der Konflikt {sub} {m} aykırılık
der Kontrast {sub} {m} aykırılık
kontrastierbar {adj} aykırılık gösterebilir
kontrastieren {v} aykırılık göstermek
kontrastierend {adj} aykırılık gösterici
kontrastiert [es~] aykırılık gösteriyor
paradox {adj} aykırı düşünce niteliğinde olan
paradox {adj} aykırı düşüncede olan
das Paradox {sub} {n} aykırı inanç
das Paradox {sub} {n} aykırılık
die Paradoxie {sub} {f} aykırı düşünce
das Paradoxon {sub} {n} aykırı inanç
die Sekte {sub} {f} aykırı olarak kabul edilen bir mezhebe mezhebe katılanların tümü
der Unfug {sub} {m} aykırı hareket
übertretend {adj} [Gesetz, Regel] aykırı davranan
der Verstoß {sub} {m} aykırı hareket
der Verstoß {sub} {m} aykırılık
verstoßen {v} [gegen Rechte etc.] aykırı davranmak
verstoßen {v} [verstieß, hat verstoßen] aykırı davranmak
die Verstöße {sub} {pl} aykırı hareketler
widersprechen {v} [einer Sache] aykırı olmak
widersprechen {v} [widersprach, hat widersprochen] aykırı davranmak
die Widersprüchlichkeit {sub} {f} aykırılık
der Widerstreit {sub} {m} aykırılık
zuwider sein {v} aykırı olmak
abnorm {adj} kurala aykırı
Abweichung von der Beschreibung {sub} {f} tarifeye aykırı
anachronistisch {adj} tarihe aykırı
anstandswidrig {adj} ahlaka aykırı
anstößig [unanständig] ahlaka aykırı
artfremd {adj} kendi ırkına aykırı
auftragswidrig {adj} projeye aykırı
ausschweifend {adj} ahlaka aykırı
berufswidrig {adj} mesleğe aykırı
dienstwidrig {adj} göreve aykırı
entgegen [Präposition +Dativ] -e aykırı
europarechtswidrig {adj} Avrupa hukukuna aykırı
flammwidrig {adj} alevden korumaya aykırı
formwidrig {adj} usule aykırı
formwidrig {adj} şekle aykırı
gegen die guten Sitten ahlaka aykırı
gegen Gesetz yasaya aykırı
gemeinschaftswidrig {adj} ortaklığa aykırı
gemeinschädlich {adj} kamu menfaatlerine aykırı
geschmackswidrig {adv} zevkiselime aykırı
die Gesetzeskonkurrenz {sub} {f} kanuna aykırı
gesetzeswidrig {adj} kanuna aykırı
gesetzwidrig {adj} kanuna aykırı
gesetzwidrig {adj} yasaya aykırı
gewagt {adj} edebe aykırı
illegal {adj} kanuna aykırı
0.006s