Keine direkten Treffer gefunden für: gelirleri

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: gelirleri

Deutsch Türkisch
Besteuerung der Gewinne {sub} {f} gelirlerin vergilendirilmesi
die Einkommensschichtung {sub} {f} gelirlerin tabakalaşması
Einkünfte überschreitende Ausgaben {sub} {pl} gelirleri aşan giderler
die Einkünfteversicherung {sub} {f} gelirlerin sigortası
Fluss der Einkünfte {sub} {m} gelirlerin akışı
Höhe der Einnahmen {sub} {f} gelirlerin miktarı
Minderung der Einkünfte {sub} {f} gelirlerin azalması
Rückzahlung der Einkünfte {sub} {f} gelirlerin geri ödenmesi
die Alterseinkünfte {sub} {pl} yaşlılık gelirleri
die Anlagerendite {sub} {pl} yatırım gelirleri
die Ausfuhrerlöse {sub} {pl} ihracat gelirleri
die Betriebseinkommen {sub} {pl} işletmenin gelirleri
die Deviseneinkünfte {sub} {pl} kambiyo gelirleri
die Diskonterträge {sub} {pl} tenzilatlı satış gelirleri
Einkünfte aus Gewerbebetrieb {sub} {pl} işletme gelirleri
Einkünfte aus Lizenzen {sub} {pl} lisans gelirleri
Einkünfte aus Mieten {sub} {pl} kira gelirleri
Einkünfte aus Provision {sub} {pl} komisyon gelirleri
Einkünfte aus Stiftungen {sub} {pl} vakıf gelirleri
Einkünfte aus Tochtergesellschaften {sub} {pl} şube firmaların gelirleri
Einkünfte aus unsichtbaren Leistungen {sub} {pl} görülmeyen hizmetlerin gelirleri
Einkünfte aus Verkäufen {sub} {pl} satış gelirleri
Einkünfte aus Wertpapierbesitz {sub} {pl} hisse senedi gelirleri
Einkünfte der Körperschaften {sub} {pl} tüzel kişilerin gelirleri
Einkünfte durch Werbung und Anzeigen {sub} {pl} reklam ve ilan gelirleri
die Erdöleinnahmen {sub} {pl} petrol gelirleri
Erträge aus Beteiligungen {sub} {pl} iştiral gelirleri
Erträge aus Kapitalanlagen {sub} {pl} sermaye yatırımı gelirleri
Erträge des dritten Quartals {sub} {pl} üçüncü çeyrek gelirleri
das Existenzminimum {sub} {n} [en aşağıgeçim düzeyi] asgari geçinme gelirleri
die Exporteinnahmen {sub} {pl} ihracat gelirleri
die Exporterlöse {sub} {pl} ihracat gelirleri
die Faktorerträge {sub} {pl} faktör gelirleri
die Firmeneinnahmen {sub} {pl} firma gelirleri
0.002s