8 direkte Treffer gefunden für: arac


77 indirekte Treffer gefunden für: arac

Deutsch Türkisch
Absolute Fahruntüchtigkeit {sub} {f} araç sürmeye elverişsizlik
Achssystem des Fahrzeugs {sub} {n} araç dingil sistemi
Aktienbesitz durch Strohmänner {sub} {m} aracılar vasıtasıyle hisse senetlerine sahip olma
als Brücke dienen aracılık etmek
als Mittel dienend araç olarak yararlanılan
als Mittelsmann tätig sein {v} aracı olarak çalışmak
als Vemittler fungieren aracı sıfatıyla görev yapmak
als Vermittler dienen aracı olarak görev yapmak
als Vermittler fungieren aracı olarak hareket etmek
an Hand von aracılığıyla
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren: mit einem Fahrzeug herbeibringen] araçla getirmek
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] araçla götürmek
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] araçla nakletmek
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] araçla taşımak
die Anfahrt {sub} {f} [Anfahrtsweg] araç giriş yolu
die Anfahrtsskizze {sub} {f} araç giriş krokisi
die Anfahrtsstraße {sub} {f} araç giriş caddesi
anhand von aracılığıyla
die Arachnoiden {sub} {pl} örümcekgiller
der Arachnologe {sub} {m} örümcekgillerle uğraşan hayvancılık uzmanı
die Arachnologie {sub} {f} örümcekgillerle uğraşan hayvancılık dalı
die Arachnologin {sub} {f} [weiblich] örümcekgillerle uğraşan hayvancılık uzmanı bayan
die Arachnophobie {sub} {f} araknofobi
die Arachnophobie {sub} {f} örümcek korkusu
das Arbeitsgerät {sub} {n} araç gereç
der Assekuradeur {sub} {m} aracı
der Assekurant {sub} {m} aracı
die Assekuration {sub} {f} aracılık
assekurieren {v} aracılık etmek
das Asservatenkonto {sub} {n} aracı hesap
auf den Zwischenhändler verzichten {v} aracı tüccardan vazgeçmek
Aufkäufer als Zwischenhändler {sub} {m} aracı olarak satın alan
aufspringen {v} [sprang auf, ist aufgesprungen] araçtan atlamak
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] araçla bir yere götürmek
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] araçla dağıtım yapmak
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] araçla gezmeye götürmek
ausparken {v} aracı park yerinden çıkarmak
aussteigen {v} [stieg aus, ist ausgestiegen] araçtan inmek
der Aussteiger {sub} {m} araçtan inen
der Autodienst {sub} {m} araçla eve teslim
autofrei {adj} araç trafiğine kapalı
autofreie Zone {sub} {f} araç trafiğine kapalı alan
autofreier Sonntag {sub} {m} araç trafiğine kapalı pazar günü
die Autonummer {sub} {f} araç numarası
die Autonummer {sub} {f} araç plakası
das Autowaschen {sub} {n} araç yıkama
befahrbar {adj} [Fluss] araç geçmesine uygun
befahrbar sein {v} araç geçmesine uygun olmak
der Beziehungskauf {sub} {m} aracısız olarak üreticiden satın alma
bildlich {adj} aracılığıyla
Bleifrei tanken araca kurşunsuz benzin almak
der Ablegewagen {sub} {m} alıcı araç
das Abschleppfahrzeug {sub} {n} çekici araç
absorbierendes Medium {sub} {n} emici araç
das Akkumulatorfahrzeug {sub} {n} akümülatörlü araç
der Akkumulatortriebwagen {sub} {m} akümülatörlü raylı araç
das Allradfahrzeug {sub} {n} bütün tekerleklerden tahrikli araç
das Amperemeter {sub} {n} [Stromstärke] ceryanın gücünü ölçen araç
das Armeefahrzeug {sub} {n} askeri araç
das Basisfahrzeug {sub} {n} ana araç
das Basisfahrzeug {sub} {n} bazal araç
das Batteriefahrzeug {sub} {n} bataryalı araç
der Begleitwagen {sub} {m} eşlik eden araç
der Benziner {sub} {m} [mit Benzin betriebener Kraftwagen] benzin ile çalışan araç
das Containerfahrzeug {sub} {n} konteyner taşiyıcı araç
dilatorisches Mittel geciktirici araç
der Dispenser {sub} {m} uçağa benzin doldurulmasında yardımcı araç
doppelbrechendes Medium {sub} {n} çift kırıcı araç
der Drehleiterwagen {sub} {m} devvar merdivenli araç
das Dreifachtriebfahrzeug {sub} {n} üç tahrikli araç
der Drifter {sub} {m} balık yakalamada kullanılan bir araç
ein heißer Ofen hızlı bir araç
ein Mittel um... ...için bir araç
ein wirksames Mittel etkili bir araç
das Elektroauto {sub} {n} elektrikli araç
das Elektronutzfahrzeug {sub} {n} elektrikle işleyen araç
das Empfängnisverhütungsmittel {sub} {n} gebeliği önleyici araç
0.004s