4 direkte Treffer gefunden für: Kreditaufnahme


33 indirekte Treffer gefunden für: Kreditaufnahme

Deutsch Türkisch
Kreditaufnahme am Markt {sub} {f} piyasadan kredi alma
Kreditaufnahme am offenen Markt {sub} {f} açık piyasıda kredi alma
Kreditaufnahme am offenen Markt {sub} {f} serbest piyasıda kredi alma
Kreditaufnahme der Unternehmen {sub} {f} şirketlerin kredi alması
Kreditaufnahme der öffentlichen Hand {sub} {f} kamu sektörünün kredi alması
Kreditaufnahme des privaten Sektors {sub} {f} özel sektörün kredi alması
Kreditaufnahme des privaten Sektors im Ausland {sub} {f} özel sektörün dış ülkeden kredi alması
Kreditaufnahme durch Unternehmen {sub} {f} işletmelerin kredi alması
Kreditaufnahme gegen Sicherheit {sub} {f} teminata karşı kredi alma
Kreditaufnahme im Ausland {sub} {f} dış borçlanma
Kreditaufnahme im Ausland {sub} {f} yurtdışında kredi alma
Kreditaufnahme im Inland {sub} {f} borçlanma
Kreditaufnahme im Inland {sub} {f} yurt içinde kredi alma
Kreditaufnahme Unternehmen {sub} {f} şirketlerin kredi almaı
Kreditaufnahme öffentlichen Hand {sub} {f} kamu sektörünün borçlanması
die Kreditaufnahmebefugnis {sub} {f} borçlanma yetkisi
die Kreditaufnahmegrenze {sub} {f} borçlanma sınırı kredi limiti
die Kreditaufnahmegrenze {sub} {f} borçlanma sınırı kredi tavanı
die Kreditaufnahmekapazität {sub} {f} borçlanma kapasitesi
Kreditaufnahmen in fremder Währung {sub} {f} yabancı para birimi üzerinden kredi alma
die Kreditaufnahmevollmacht {sub} {f} kredi alma vekâleti
befristete Kreditaufnahme geçici borçlanma
Ermächtigung zu der Kreditaufnahme {sub} {f} kredi almaya yetkili
die Gesamtkreditaufnahme {sub} {f} toplam kredi alımı
heimische Kreditaufnahme borçlanma
Höhe der Kreditaufnahme {sub} {f} kredi yüksekliği
Kosten der Kreditaufnahme {sub} {pl} kredi alma masrafları
kurzfristige Kreditaufnahme {sub} {f} kısa vadeli borçlanma
langfristige Kreditaufnahme orta vadeli borçlanma
Leichtigkeit der Kreditaufnahme {sub} {f} kredi temininin kolaylığı
die Neukreditaufnahme {sub} {f} yeni kredi alımı
nicht genehmigte Kreditaufnahme {sub} {f} yetkisiz borçlanma
öffentliche Kreditaufnahme kamu borçlanması
0.003s