8 direkte Treffer gefunden für: verboten


47 indirekte Treffer gefunden für: verboten

Deutsch Türkisch
unbefugt {adj} [Unbefugten ist der Zutritt] verboten işi olmayanlarm içeri girmesi yasaktır
verbotene Frucht [Religion] İncil‘de yasak meyve
verbotene Früchte {sub} {pl} [Religion] İncil‘de yasak meyveler
verbotene Stadt {sub} {f} yasak şehir
verbotene Stoffe {sub} {pl} yasak maddeler
verbotene Substanzen {sub} {pl} yasak maddeler
verbotene Vernehmungsmethoden {sub} {pl} yasak sorgu yöntemleri
verbotene Waffe {sub} {f} yasak silah
verbotene Ware {sub} {f} yasak eşya
verbotene Waren {sub} {pl} yasak eşyalar
verbotene Zone {sub} {f} yasak bölge
verbotener Handel {sub} {m} yasak ticaret
verbotener Markt {sub} {m} yasak pazar
verbotener Verkehr {sub} {m} yasak trafik
verbotenerweise {adv} yasağa rağmen
verbotenes Buch {sub} {n} yasak kitap
verbotenes Geschäft {sub} {n} yasak ticaret
verbotenes Glücksspiel {sub} {n} yasak sans oyunu
verbotenes Zeichen {sub} {n} geçersiz karakter
verbotenes Zeichen {sub} {n} yasak karakter
die Verbotenheit {sub} {f} yasaklık
abbiegen nach links verboten {v} sola sapmak yasaktır
Abdrücken verboten {sub} {n} basmak yasktır
Anfahrt verboten giriş yasak
Autos sind auf der Insel verboten adada taşı yasaktır
Baden verboten yüzmek yasaktır
das ist strengstens verboten bu kesinlikle yasaktır!
Durchfahrt verboten geçmek yasaktır!
Eingang verboten girmek yasaktır!
Eintritt bei Strafe verboten {sub} {m} girmek yasaktır
es ist strikt verboten kesinlikle yasaktır!
es ist verboten bu yasaktır
für alle Fahrzeuge verboten tün taşıtlara yasak
gesetzlich verboten kanunca yasak
Halten ist verboten {sub} {n} durma yasaktır
Halten verboten [Verkehrszeichen] durmak yasaktır işareti
Hupen verboten klakson çalmak yasaktır!
islamisch nicht verboten mübah
Kopieren verboten {sub} {n} fotokopyalama yasaktır
Maueranschläge verboten duvara ilan yapıştırmak yasaktır!
mein Arzt hat mir jegliche Tabakwaren verboten Doktorum bana tüm tütün mamullerini yasakladı
nicht verboten yasak değil
nichts ist verboten hiçbir şey yasak değil
parken verboten {v} park etmek yasaktır!
parken verboten {v} park yapılmaz
Picknick verboten piknik yapmak yasak
Rauchen verboten {adv} sigara içilmez!
0.003s