12 direkte Treffer gefunden für: ücretli


58 indirekte Treffer gefunden für: ücretli

Deutsch Türkisch
Absperrung vor einer gebührenpflichtigen Straße {sub} {f} ücretli bir yolda durdurma
als bezahlter Berater angestellt ücretli danışman olarak işe alınmış
die Angestellte {sub} {pl} ücretliler
angestellter Journalist {sub} {m} ücretli gazeteci
das Bezahlfernsehen {sub} {n} ücretli televizyon
das Bezahlfernsehprogramm {sub} {n} ücretli televizyon programı
bezahlte Gruppe die klatscht ücretli alkışlayan grup
bezahlter Bildungsurlaub {sub} {m} ücretli eğitim izni
bezahlter Erziehungsurlaub {sub} {m} ücretli çocuk eğitim izni
bezahlter Feiertag {sub} {m} ücretli bayram günü
bezahlter Helfer {sub} {m} ücretli yardımcı
bezahlter Jahresurlaub {sub} {m} ücretli yıllık izin
bezahlter Krankheitsurlaub {sub} {m} ücretli hastalık izni
bezahlter Urlaub {sub} {m} ücretli izin
bezahltes Mitglied {sub} {n} ücretli üye
Brücke mit Gebühr [eine~] ücretli köprü
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte {sub} {f} Ücretli Memurlar için Federal Almanya Sosyal Sigortalar Kurumu
eine bezahlte Arbeit annehmen {v} ücretli bir işe girmek
entgeltliche Fahrt {sub} {f} ücretli yolculuk
entgeltliche Lizenzierung {sub} {f} ücretli lisanslama
entgeltliche oder unentgeltliche Abtretung {sub} {f} ücretli veya ücretsiz devir
entgeltliche Personenbeförderung {sub} {f} ücretli yolcu taşıma
entgeltliche Tätigkeit {sub} {f} ücretli
entgeltlicher Auftrag {sub} {m} ücretli vazife
entgeltlicher Lauf {sub} {m} ücretli koşu
Ersatzkrankenkasse für Angestellte und Arbeitnehmer {sub} {f} ücretliler ve işçiler için hastalık sigortası
der Ferienanspruch {sub} {m} ücretli izin
freier Mitarbeiter {sub} {m} ücretli çalışan
für Lohn arbeiten {v} ücretli çalışmak
gebührenpflichtige Autobahn {sub} {f} ücretli otoyol
die Gehaltsempfänger {sub} {pl} ücretliler
der Honorarmitarbeiter {sub} {m} ücretli işçi
im Lohnauftrag vergeben {v} ücretli sipariş vermek
der Kondottiere {sub} {m} ücretli asker komutanı
der Landsknecht {sub} {m} [Militär] ücretli asker
die Lohnarbeit {sub} {f} ücretli
die Lohnarbeiten {sub} {pl} ücretli işler
die Lohnarbeiter {sub} {pl} ücretliler
die Lohnarbeitskraft {sub} {f} ücretli gücü
das Lohnarbeitssystem {sub} {n} ücretli sistemi
der Lohnauftrag {sub} {m} ücretli sipariş
der Lohnbearbeiter {sub} {m} ücretli işçi
die Lohnempfänger {sub} {pl} ücretliler
die Lohnfabrikation {sub} {f} ücretli yapım
die Lohnfabrikation {sub} {f} ücretli üretim
der Lohnfertiger {sub} {m} ücretli imalatçı
die Lohnfertigung {sub} {f} ücretli yapım
die Lohnfertigung {sub} {f} ücretli üretim
der Lohnhandwerker {sub} {m} ücretli sanatkar
der Lohnhersteller {sub} {m} ücretli imalatçı
die Lohnherstellung {sub} {f} ücretli imalat
auf Stundenbasis saat ücretli
bestbezahlt {adj} en iyi ücretli
gebührengünstig {adj} düşük ücretli
gutbezahlt {adj} iyi ücretli
gutdotiert {adj} iyi ücretli
hochbezahlt {adj} yüksek ücretli
hochdotiert {adj} yüksek ücretli
0.003s