92 direkte Treffer gefunden für: çıkarmak

Deutsch Türkisch
abbekommen {v} [entfernen können] çıkarmak
abheften {v} [heftete ab, hat abgeheftet] çıkarmak
ablegen {v} [Kleider: legte ab, hat abgelegt] çıkarmak
ableiten {v} [Wort: leitete ab, hat abgeleitet] çıkarmak
abmachen {v} [machte ab, hat abgemacht] çıkarmak
abnehmen {v} [einen Helm] çıkarmak
abnehmen {v} [Hut] çıkarmak
abreagieren {v} [Wut] çıkarmak
abschreiben {v} [schrieb ab, hat abgeschrieben] çıkarmak
absetzen [Glasur] çıkarmak
absetzen [Hut] çıkarmak
abstreifen {v} [Kleidungsstück: streifte ab, hat abgestriffen] çıkarmak
abtun {v} [Kleidung] çıkarmak
abzapfen {v} [zapfte ab, hat abgezapft] çıkarmak
abziehen [Bilder] çıkarmak
abziehen {v} [Arithmetik] çıkarmak
abziehen {v} [zog ab, hat abgezogen] çıkarmak
ausbauen {v} çıkarmak
ausheben {v} [hob aus, hat ausgehoben] çıkarmak
auskragen {v} çıkarmak
auskugeln {v} [kugelte aus, hat ausgekugelt] çıkarmak
ausnehmen {v} [nahm aus, hat ausgenommen] çıkarmak
ausrenken {v} [renkte aus, hat ausgerenkt] çıkarmak
ausscheiden {v} [scheidete aus, ist ausgeschieden] çıkarmak
ausschließen {v} [aus einer Gemeinschaft] çıkarmak
ausschwitzen {v} çıkarmak
aussenden {v} çıkarmak
ausstoßen {v} çıkarmak
ausziehen {v} [Kleider] çıkarmak
bergen {v} [aus Schutt] çıkarmak
beurlauben {v} [entlassen] çıkarmak
elidieren {v} çıkarmak
eliminieren {v} çıkarmak
emittieren {v} çıkarmak
entfernen {v} [Fleck] çıkarmak
entfernen {v} çıkarmak
entfesseln {v} çıkarmak
enthaften {v} çıkarmak
entnehmen {v} [herausnehmen] çıkarmak
entziehen {v} çıkarmak
ergehen lassen {v} çıkarmak
erhöhen çıkarmak
erlassen {v} [Gesetz] çıkarmak
erlassen {v} [Regelungen] çıkarmak
erraten {v} çıkarmak
erscheinen lassen {v} çıkarmak
erschließen {v} [schlussfolgern] çıkarmak
ersehen {v} çıkarmak
etwas aus dem Wasser fischen {v} çıkarmak
exstirpieren {v} [Med.] çıkarmak
fabrizieren {v} çıkarmak
freimachen {v} çıkarmak
fördern {v} [aufwärts im Schacht] çıkarmak
fördern {v} [Kohle] çıkarmak
gewinnen {v} [jemandes Interesse] çıkarmak
heraufsetzen {v} [Preis] çıkarmak
heraus bekommen {v} çıkarmak
herausbekommen {v} çıkarmak
herausbringen {v} [Buch] çıkarmak
herausführen {v} çıkarmak
herausgeben {v} [Buch] çıkarmak
herausgeben {v} çıkarmak
herausheben [ein Boot] çıkarmak
herausholen {v} [zurückziehen] çıkarmak
herauslassen {v} çıkarmak
herausnehmen {v} çıkarmak
herausreißen {v} çıkarmak
herausstecken {v} çıkarmak
heraustun {v} çıkarmak
herleiten {v} çıkarmak
hervorholen {v} çıkarmak
hervorziehen {v} çıkarmak
hinausbringen {v} çıkarmak
publizieren {v} çıkarmak
roden {v} [Rüben: rodete, hat gerodet] çıkarmak
sich erbrechen {v} [Med.] çıkarmak
sich übergeben {v} çıkarmak
streifen {v} [streifte, hat gestreift] çıkarmak
substrahieren {v} çıkarmak
subtrahieren {v} [Mathematik] çıkarmak
treiben {v} çıkarmak
verabschieden {v} [verabschiedete, hat verabschiedet] çıkarmak
verströmen {v} [verströmte, hat evrströmt] çıkarmak
veröffentlichen {v} [Buch] çıkarmak
wegbekommen {v} [bekam weg, hat wegbekommen] çıkarmak
wegbringen {v} [brachte weg, hat weggebracht] çıkarmak
wegkriegen {v} çıkarmak
weglassen {v} [auslassen] çıkarmak
wegmachen {v} [machte weg, hat weggemacht] çıkarmak
wegnehmen {v} [nahm weg, hat weggenommen] çıkarmak
ziehen {v} [raus~] çıkarmak
zu Tage fördern {v} [Erze] çıkarmak

26 indirekte Treffer gefunden für: çıkarmak

Deutsch Türkisch
abbauen, großer Mengen~ {v} [Bergbau] büyük miktarda maden çıkarmak
abbilden {v} [bildete ab, hat abgebildet] resmini çıkarmak
abbürsten {v} [bürstete ab, hat abgebürstet] fırçalayarak çıkarmak
abflecken {v} leke çıkarmak
abgasen {v} [gaste ab, hat abgegast] duman çıkarmak
abhaben {v} [Hut] şapka çıkarmak
abhaken {v} [hakte ab, hat abgehakt] çengelden çıkarmak
abhalftern {v} [halfterte ab, hat abgehalftert] yularını çıkarmak
abhebern {v} [Flüssigkeit] sifonla çıkarmak
abheuern {v} [heuerte ab, hat abgeheuert] işten çıkarmak
abhängen {v} [aufgehängtes] çengelinden çıkarmak
abhängen {v} [hing ab, hat abgehangen] çengelinden çıkarmak
abhängen von {v} …dan çıkarmak
abhängen von {v} …den çıkarmak
abjochen {v} hayvanın boyunduruğunu çıkarmak
abklatschen {v} [klatschte ab, hat abgeklatscht] kalıbını çıkarmak
abklatschen {v} [klatschte ab, hat abgeklatscht] kopyasını çıkarmak
abklopfen {v} [Staub] vurarak tozunu çıkarmak
abkneifen {v} [kneifte ab, hat abgekniffen] tutarak çekip çıkarmak
abknipsen {v} cımbızla çekip çıkarmak
abkratzen {v} [kratze ab, hat abgekratzt] kazıyarak çıkarmak
abkratzen {v} [kratze ab, hat abgekratzt] kazıyıp çıkarmak
abkratzen {v} [kratze ab, hat abgekratzt] sıyırıp çıkarmak
abkupfern {v} {ugs.} [kupferte ab, hat abgekupfert] fotokopisini çıkarmak
ablackieren {v} [lackierte ab, hat ablackiert] boya çıkarmak
ablegen {v} [legte ab, hat abgelegt] elbisenin bir bölümünü çıkarmak
0.005s