27 direkte Treffer gefunden für: çürük


59 indirekte Treffer gefunden für: çürük

Deutsch Türkisch
der Abdampf {sub} {m} çürük buhar
der Abdampf {sub} {m} çürük gaz
der Abdampfdurchsatz {sub} {m} [Strömung] çürük buhar akıntısı
der Abdampfdurchsatz {sub} {m} çürük buhar yayılması
die Abdampffeuchte {sub} {f} çürük buhar nemi
die Abgas {sub} {f} çürük gaz
die Abgasglocke {sub} {f} çürük gaz
der Abgaskanal {sub} {m} çürük gaz geçidi
der Abgaskanal {sub} {m} çürük gaz kanalı
die Abgasleitung {sub} {f} çürük buhar boru hattı
die Abgasleitung {sub} {f} çürük gaz boru hattı
die abgasleitungen {sub} {pl} çürük buhar boru hattları
das Abgassystem {sub} {n} çürük gaz sistemi
der Abgasturbolader {sub} {m} [ATL] çürük gaz turboşarj
der Abhitzekessel {sub} {m} çürük gazla ısıtılan kazan
der Abhitzeofen {sub} {m} çürük gaz fırını
der Abhitzeofen {sub} {m} çürük gazla ısıtılan soba
die Abhitzerückgewinnung {sub} {f} çürük gazın değerlendirilmesi
die Abhitzeverwertung {sub} {f} çürük gazın değerlendirilmesi
die Abwärmedampfmaschine {sub} {f} çürük buharla çalışan istim makinesi
die Abzugröhre {sub} {f} çürük buhar boşaltma borusu
Analyse der Abgase {sub} {f} çürük gazların analizi
auf Sand bauen çürük tahtaya basmak
ausmustern {v} [musterte aus, hat ausgemustert] çürüklerinden ayıklamak
der Ausmusterungsschein {sub} {m} çürük belgesi
der Auspuffdampf {sub} {m} çürük buhar
die Auspuffdampfmaschine {sub} {f} çürük buharla çalışan makine
der Auspuffgas {sub} {m} çürük gaz
der Auspuffkanal {sub} {m} çürük gaz kanalı
das Auspuffrohr {sub} {n} çürük gaz çıkış borusu
der Auspuffsammler {sub} {m} çürük gaz toplayıcı
die Auspufftemperatur {sub} {f} çürük gaz sıcaklık derecesi
brüchiges Eisen {sub} {n} çürük demir
das Dampfauslassrohr {sub} {n} çürük istim borusu
das Dampfauslassventil {sub} {n} çürük istim valfi
ein faules Leben führen çürük bir yaşam sürdürmek
eine faule Sache çürük tahta
einen faulen Zahn behandeln {v} çürük dişi tedavi etmek
der Faulast {sub} {m} çürük dal
faule Stelle {sub} {f} çürük yer
fauler Zahn {sub} {m} çürük diş
faules Holz {sub} {n} çürük ağaç
das Faulgas {sub} {n} çürük gaz
die Faulgaseinpressung {sub} {f} çürük gaz presleme
das Faulgasfilter {sub} {n} çürük gaz filtresi
die Faulgasgewinnungsanlage {sub} {f} çürük gaz elde etme tesisi
der Faulgassammler {sub} {m} çürük gaz toplayıcısı
der Faulgasspeicher {sub} {m} çürük gaz deposu
der Faulgeschmack {sub} {m} çürük lezzeti
die Faulgrube {sub} {f} çürük gaz çukuru
das Faulholz {sub} {n} çürük ağaç
blauer Fleck {sub} {m} deride çürük
die Blaufäule {sub} {f} mavi çürük
faul im Kern içi çürük
die Hartfäule {sub} {f} sert çürük
Ihr Zahn ist kariös dişiniz çürük
kernfaul {adj} özü çürük
die Moderfäule {sub} {f} küflü çürük
verdorbenste {adj} en çürük
0.003s