6 direkte Treffer gefunden für: yarış


64 indirekte Treffer gefunden für: yarış

Deutsch Türkisch
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] yarışa hazırlanmak
Absprachen über den Ausgang von Wettkämpfen {sub} {pl} yarışmaların sonucu hakkında anlaşma
agonal yarışarak
der Agonist {sub} {m} yarışçı
agonistisch {adj} yarışarak
die Arena {sub} {f} yarışma alanı
auf die Hälfte falten yarısından katlamak
ausschreiben {v} [schrieb aus, hat ausgeschrieben] yarışmaya koymak
die Ausschreibung {sub} {f} yarışma ilan etme
austragen {v} [Wettkampf] yarışma yapmak
bewerben, sich (um etwas) {v} yarışmak
buhlen {v} yarışmak
das Rennen ist gelaufen yarış bitti
diaphan {adj} yarısaydam
die Hälfte hinter sich haben {v} yarısını bitirmek
die Disqualifikation {sub} {f} yarış dışı etme
disqualifizieren {v} [Sport: ich disqualifizierte, ich habe disqualifiziert] yarış dışı etmek
die Disziplin {sub} {f} [Sport] yarışma
durchscheinend {adj} yarısaydam
einen Wettbewerb ausschreiben {v} yarışma açmak
einhalbmal {adj} [Mathematik] yarısı ile çarpmak
die Etappe {sub} {f} [Rennen, Reise] yarışma, gezi etabı
Gewinnen des Rennens {sub} {n} yarışı kazanma
halb freistehend yarısı açık
halb freistehendes Gebäude {sub} {n} yarısı açıkta bina
halb so großer Junge {sub} {m} yarısı kadar büyük genç
halb soviel yarısı kadar
halbgroß {adj} yarısı büyüklükte
halbseitig {adj} yarısı
das Halbwort {sub} {n} yarısözcük
Hund für Hunderennen {sub} {m} yarış köpeği
die Hälfte {sub} {f} yarısı
im Rennen sein {v} yarışta olmak
im Wettkampf yarışta
ins Rennen schicken {v} yarışa göndermek
die Rennwagensteuerung {sub} {f} yarış arabası kumandası
je zur Hälfte yarışar
der Kampf {sub} {m} [Sport] yarışma
der Konkurrent {sub} {m} yarışan
der Konkurrent {sub} {m} yarışçı
die Konkurrentin {sub} {f} [weiblich] yarışan
die Konkurrentin {sub} {f} [weiblich] yarış
die Konkurrentin {sub} {f} [weiblich] yarışçı
die Konkurrenz {sub} {f} yarışma
der Konkurrenzkampf {sub} {m} yarışma
konkurrieren {v} yarışmak
konkurrierend {adj} yarışan
kämpfen {v} yarışmak
kämpfend {adj} yarışan
der Kämpfer {sub} {m} yarışmacı
die Kämpferin {sub} {f} [weiblich] yarışmacı
ein Wettlauf gegen die Uhr saata karşı yarış
ein Wettlauf gegen die Zeit zamana karşı yarış
ein Wettlauf mit der Zeit zamanla yarış
das Galopprennen {sub} {n} dörtnala yarış
heftiger Wettkampf {sub} {m} hararetli yarış
die Konkurrenz {sub} {f} [Wirtschaft] ticari yarış
das Kopf-an-Kopf-Rennen {sub} {n} kafa kafaya yarış
das Kopf-an-Kopf-Rennen {sub} {n} başa baş yarış
sauberer Wettbewerb {sub} {m} tertipli yarış
sportlicher Wettbewerb {sub} {m} sportif yarış
die Wettfahrt {sub} {f} arabayla yarış
der Zehnkampf {sub} {m} [Sport] onlu yarış
das Zeitfahren {sub} {n} kurada çekilen sıraya göre tek başına başlanılan yarış
0.004s