6 direkte Treffer gefunden für: ritt


77 indirekte Treffer gefunden für: ritt

Deutsch Türkisch
die Ritte {sub} {pl} atlı gezintiler
der Ritter {sub} {m} [erblicher Titel] ulusal nişan taşımaya hak kazanan kişi
der Ritter {sub} {m} [Sport] atıcılıkda ikinci gelen kişi
der Ritter {sub} {m} atlı süvari
der Ritter {sub} {m} bayana eşlik eden erkek
der Ritter {sub} {m} derebeyi
der Ritter {sub} {m} kavalye
der Ritter {sub} {m} şövalye
die Ritterburg {sub} {f} şövalye şatosu
die Ritterdichtung {sub} {f} şövalye edebiyatı
der Ritterdienst {sub} {m} genç soylunun prense hizmet etme dönemi
der Ritterdienst {sub} {m} nazikçe kur yapma
das Ritterdrama {sub} {n} kahramanı bir şövalye olan tiyatro eseri
die Ritterfestspiele {sub} {pl} şövalyelerin eğlence oyunları
das Rittergut {sub} {n} büyük çiftlik
das Rittergut {sub} {n} derebeyi tımarı
das Rittergut {sub} {n} şövalye malı
das Rittergut {sub} {n} şövalyenin kaldığı yer
ritterhaft {adj} şövalyece
das Ritterkampfspiel {sub} {n} şövalye dövüş oyunu
das Ritterkreuz {sub} {n} Almanya şövalye haçı
das Ritterkreuz {sub} {n} demirhaç nişanının yüksek derecesi
das Ritterkreuz {sub} {n} şovalye hacı
ritterlich {adj} dürüst
ritterlich {adj} koruyucu
ritterlich {adj} mert
ritterlich {adj} saygılı
ritterlich {adj} soylu düşünceye sahip
ritterlich {adj} şövalye sınıfından
die Ritterlichkeit {sub} {f} şövalyelik
der Ritterorden {sub} {m} şövalye nişanı
der Ritterorden {sub} {m} şövalye tarikatı
der Ritterroman {sub} {m} şövalye romanı
die Ritterrüstung {sub} {f} şövalye donanımı
der Rittersaal {sub} {m} şövalye salonu
die Ritterschaft {sub} {f} şövalyeler
die Ritterschaft {sub} {f} şövalyelik
der Ritterschlag {sub} {m} şövalyelik
das Ritterschloß {sub} {n} şövalye sarayı
der Rittersitz {sub} {m} şövalye mekânı
der Rittersmann {sub} {m} şövalye
das Ritterspiel {sub} {n} şövalye oyunu
die Ritterspiele {sub} {pl} şövalye oyunları
der Rittersporn {sub} {m} bitotu
der Rittersporn {sub} {m} hezaren
der Rittersporn {sub} {m} hezaren çiçeği
der Ritterstern {sub} {m} nergis zambağı
der Ritterstern {sub} {m} renkli nergis zambağı
der Ritterstern {sub} {m} zambak
die Rittersterne {sub} {pl} zambaklar
das Rittertum {sub} {n} şövalyelik
der Abbaufortschritt {sub} {m} işletme aşaması
der Abgaseintritt {sub} {m} atık gaz girişi
der Ablaufschritt {sub} {m} gidişat adımı
der Abtritt {sub} {m} istifa
der Abtritt {sub} {m} sahneden çıkma
der Abtritt {sub} {m} tuvalet
der Abtritt {sub} {m} çekilme
der Achsaustritt {sub} {m} dingil çıkışı
als erster Schritt ilk adım olarak
der Amtsantritt {sub} {m} göreve başlama
der Amtsantritt {sub} {m} resmi göreve başlama
der Amtsantritt {sub} {m} vazifeye başlama
anreiten im Schritt {v} atla adım adım yaklaşmak
der Antritt {sub} {m} [Rolltreppe] giriş noktası
der Antritt {sub} {m} [z.B. Beruf] işe başlama
der Antritt {sub} {m} başlama
der Antritt {sub} {m} başlangıç
der Antritt {sub} {m} giriş
der Antritt {sub} {m} ilk basamak
der Antritt {sub} {m} mirasa konma
der Antritt {sub} {m} podyum
der Antritt {sub} {m} seyahate çıkış
der Antritt {sub} {m} sıralanma
der Arbeitsantritt {sub} {m} işe başlama
der Arbeitsfortschritt {sub} {m} ilerlemesi
der Arbeitsschritt {sub} {m} çalışma kademesi
0.005s