7 direkte Treffer gefunden für: schicken


30 indirekte Treffer gefunden für: schicken

Deutsch Türkisch
schicken, in die falsche Richtung~ yanlış yöne gönderen
schicken Sie den Antrag in dreifacher Ausfertigung! dilekçeyi üç nüsha olarak gönderin!
schicken über {v} ...üzerinden göndermek
schickend {adj} gönderen
abschicken {v} göndermek
abschicken {v} yollamak
als Eilgut schicken {v} acil eşya olarak göndermek
als Eilsache schicken {v} acil eşya olarak göndermek
auf den Platz schicken {v} sahaya göndermek
auf die Strafbank schicken cezalı olarak saha dışı yapmak
auf Lehrgang schicken kursa göndermek
ausschicken {v} göndermek
ausschicken {v} yollamak
außer Landes schicken yurtdışına göndermek
Bad beschicken banyoyu hazırlamak
das Beschicken {sub} {n} [eines Hochofens] besleme
das Beschicken {sub} {n} [eines Hochofens] doldurma
beschicken {v} [beschickte, hat beschickt] beslemek
beschicken {v} [beschickte, hat beschickt] göndermek
beschicken {v} [beschickte, hat beschickt] işleri rayına sokmak
beschicken {v} [beschickte, hat beschickt] işleri yoluna koymak
beschicken {v} [beschickte, hat beschickt] iştirak etmek
beschicken {v} [beschickte, hat beschickt] katılmak
beschicken {v} [beschickte, hat beschickt] meclise milletvekili göndermek
Blumen schicken çiçekler yollamak
Briefe nachschicken gelen mektuplarını arkasından göndermek
eilig wegschicken {v} acil göndermek
ein Mädchen auf den Strich schicken {v} bir kızı sokak fahişeliğine göndermek
ein Mädchen zum Anschaffen schicken {ugs.} bir kızı fahişeliğe göndermek
ein Paket schicken bir paket göndermek
0.003s