5 direkte Treffer gefunden für: gelirler


38 indirekte Treffer gefunden für: gelirler

Deutsch Türkisch
Besteuerung der Gewinne {sub} {f} gelirlerin vergilendirilmesi
Druck auf Erträge {sub} {m} gelirler üzerinde baskı
die Einkommensentwicklung {sub} {f} gelirlerdeki gelişme
die Einkommensschichtung {sub} {f} gelirlerin tabakalaşması
Fluss der Einkünfte {sub} {m} gelirlerin akışı
Höhe der Einnahmen {sub} {f} gelirlerin miktarı
Information über die Einkünfte {sub} {f} gelirler üzerine bilgi
Minderung der Einkünfte {sub} {f} gelirlerin azalması
Plan der Zahlungseingänge {sub} {m} gelirler planı
Prognose der Einnahmen {sub} {f} gelirler tahmini
Rückzahlung der Einkünfte {sub} {f} gelirlerin geri ödenmesi
Steuer auf Einkünfte gelirler vergisi
die Akzidens {sub} {pl} [Handel] ek gelirler
die Akzidens {sub} {pl} [Handel] yan gelirler
auf Ausbeutung beruhende Einnahmen soygunculukla elde edilen gelirler
Aufwendungen und Erträge gider ve gelirler
die Auslandserträge {sub} {pl} dış gelirler
außerbetriebliche Einkünfte {sub} {pl} işletme dışı gelirler
berufliche Einkünfte {sub} {pl} mesleki gelirler
betriebsfremde Einkünfte {sub} {pl} işletme dışı gelirler
betriebsfremde Einnahmen {sub} {pl} arızi gelirler
betriebsfremde Erträge {sub} {pl} işletme dışı gelirler
betriebsneutrale Erträge faaliyet dışı getirler gelirler
die Bruttoeinkünfte {sub} {pl} brüt gelirler
die Bruttoeinnahmen {sub} {pl} brüt gelirler
die Bruttoverdienste {sub} {pl} brüt gelirler
die Differentialrenten {sub} {pl} üretim maliyetini rakibinin altında tutarak elde edilen gelirler
die Effektiveinnahmen {sub} {pl} efektif gelirler
eigene Einnahmen {sub} {pl} şahsi gelirler
eingezogene Einnahmen {sub} {pl} el konmuş gelirler
Einkünfte aus Kapitalvermögen sermaye varlıklarından elde edilen gelirler
Einkünfte aus selbständiger Arbeit bağımsız işten elde edilen gelirler
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit bağımsız işten elde edilen gelirler
Einkünfte aus unselbständiger Arbeit bağımlı işten elde edilen gelirler
Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit bağımlı işten elde edilen gelirler
Einkünfte aus Vermietung kiradan elde edilen gelirler
Einkünfte einer Woche {sub} {pl} bir haftalık gelirler
die Einmalerträge {sub} {pl} bir defaya mahsus gelirler
0.002s