3 direkte Treffer gefunden für: güçlükle


37 indirekte Treffer gefunden für: güçlükle

Deutsch Türkisch
abringen {v} [rang ab, hat abgerungen] güçlükle elde etmek
angestrengt [mit Anstrengung; konzentriert] güçlükle konzentre olan
auf Schwierigkeiten stoßen {v} güçlüklerle karşılaşmak
aufnesteln {v} güçlükle açmak
berappeln {v} [sich aufrappeln] güçlükle ayağa kalmak
den bitteren Kelch bis auf den Grund leern müssen {v} güçlüklere sonuna kadar katlanmak
entringen {v} güçlükle sahip olmak
er kann kaum gehen güçlükle yürüyebiliyor
hart erarbeitet güçlükle çalışarak kazanılmış
kaum erwarten können {v} güçlükle bekleyebilmek
kaum fühlbarer Puls {sub} {m} güçlükle hissedilebilen nabız
kaum wiederzuerkennen güçlükle tanınabilir
klauben {v} güçlükle toplamak
knoddeln {v} [sich lange und umständlich an etwas zu schaffen machen] güçlükle ve uzun süren bir şey yapmak
mit Ach und Krach wieder zusammenfinden {v} güçlükle tekrar biraraya gelmek
mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben {v} güçlüklerle mücadele etmek zorunda olmak
mühsam auf die Beine kommen {v} güçlükle ayağa kalkmak
mühsam gehen {v} güçlükle yürümek
mühsam hervorbringen {v} güçlükle meydana getirmek
die Probleme {sub} {pl} güçlükler
schwer zugänglich {adj} güçlükle ulaşılabilen
der Schweranlauf {sub} {m} güçlükle çalışma
der Schweranlaufmotor {sub} {m} güçlükle çalışan motor
schwerlöslich {adv} güçlükle erir
schwerschmelzbar {adj} güçlükle erir
schwerverdampfbarer Stoff {sub} {m} güçlükle buharlaşan madde
Schwierigkeiten aufkommen güçlüklere karşı koymak
Schwierigkeiten meistern {v} güçlükleri aşmak
Schwierigkeiten meistern {v} güçlüklerin üstesinden gelmek
sich entringen {v} güçlükle kurtulmak
sich losreißen {v} güçlükle ayrılmak
sich schleppen güçlükle ilerlemek
strengflüssig {adj} güçlükle erir
die Unannehmlichkeiten {sub} {pl} güçlükler
die Ungelegenheiten {sub} {pl} güçlükler
die Weiterungen {sub} {pl} güçlükler
zähfließender Verkehr {sub} {m} güçlükle ilerleyen trafik
0.002s