44 direkte Treffer gefunden für: değiştirme

Deutsch Türkisch
die Abwandelung {sub} {f} değiştirme
die Abwandlung {sub} {f} değiştirme
die Abänderung {sub} {f} değiştirme
die Adressenmodifikation {sub} {f} değiştirme
die Angleichung {sub} {f} değiştirme
die Ausspannung {sub} {f} [Vertragswechsel] değiştirme
der Austausch {sub} {m} değiştirme
das Austauschen {sub} {n} değiştirme
die Austauschung {sub} {f} değiştirme
das Auswechseln {sub} {n} değiştirme
die Auswechselung {sub} {f} değiştirme
die Auswechselungen {sub} {pl} değiştirme
die Auswechslung {sub} {f} değiştirme
Ändern {v} değiştirme
die Änderung {sub} {f} değiştirme
die Einsetzung {sub} {f} [Mathematik] değiştirme
der Eintausch {sub} {m} değiştirme
die Einwechselung {sub} {f} değiştirme
die Ersetzung {sub} {f} değiştirme
die Kommutation {sub} {f} değiştirme
die Kommutierung {sub} {f} değiştirme
die Konversion {sub} {f} değiştirme
die Konvertierung {sub} {f} değiştirme
die Modifikation {sub} {f} değiştirme
die Modifizierung {sub} {f} değiştirme
die Permutation {sub} {f} [Mathematik] değiştirme
der Religionswechsel {sub} {m} [Religion] değiştirme
der Tausch {sub} {m} değiştirme
der Umbau {sub} {m} değiştirme
die Umbauten {sub} {pl} değiştirme
die Umbildung {sub} {f} değiştirme
die Umformierung {sub} {f} değiştirme
die Umgestaltung {sub} {f} değiştirme
die Umschaltung {sub} {f} değiştirme
die Umstellung {sub} {f} değiştirme
der Umtausch {sub} {m} [von Wertpapieren] değiştirme
die Umwandlung {sub} {f} değiştirme
die Umänderung {sub} {f} değiştirme
das Vertauschen {sub} {n} değiştirme
die Vertauschung {sub} {f} değiştirme
die Veränderung {sub} {f} değiştirme
die Wandlung {sub} {f} değiştirme
der Wechsel {sub} {m} [Vereinswechsel] değiştirme
das Wechseln {sub} {n} değiştirme

77 indirekte Treffer gefunden für: değiştirme

Deutsch Türkisch
abwandeln {v} değiştirmek
abwechseln {v} değiştirmek
abwechseln lassen {v} değiştirmek
abändern {v} [wechseln] değiştirmek
abändern {v} [ändern] değiştirmek
abändern {v} [änderte ab, hat abgeändert] değiştirmek
der Abänderungsantrag {sub} {m} değiştirme dilekçesi
die Abänderungsanträge {sub} {pl} değiştirme dilekçeleri
der Abänderungsauftrag {sub} {m} değiştirme görevi
abänderungsfähig {adj} değiştirme kabiliyeti
das Abänderungspatent {sub} {n} değiştirme patenti
das Abänderungsrecht {sub} {n} değiştirme hakkı
das Abänderungsrecht {sub} {n} değiştirme kanunu
der Abänderungsvorschlag {sub} {m} değiştirme önerisi
aptieren {v} değiştirmek
die Austauschbedingungen {sub} {pl} değiştirme koşulları
der Austauschbestand {sub} {m} değiştirme mevcudu
das Austauschbesuchsprogramm {sub} {n} değiştirme ziyareti programı
der Austauschbetrag {sub} {m} değiştirme miktarı
die Austauscheinheit {sub} {f} değiştirme düzeni
austauschen {v} değiştirmek
das Austauscherrohr {sub} {n} değiştirme borusu
das Austauscherzeugnis {sub} {n} değiştirme ürünü
die Austauschgruppe {sub} {f} değiştirme grubu
die Austauschgröße {sub} {f} değiştirme katsayısı
der Austauschindikator {sub} {m} değiştirme göstergesi
die Austauschindikatoren {sub} {pl} değiştirme göstergeleri
die Austauschliste {sub} {f} değiştirme listesi
der Austauschmotor {sub} {m} değiştirme motoru
das Austauschprodukt {sub} {n} değiştirme ürünü
der Austauschprozess {sub} {m} değiştirme süreci
der Austauschpunkt {sub} {m} değiştirme noktası
die Austauschreaktion {sub} {f} değiştirme reaksiyonu
das Austauschregister {sub} {n} değiştirme kütüğü
der Austauschring {sub} {m} değiştirme halkası
das Austauschsystem {sub} {n} değiştirme sistemi
das Austauschvorhaben {sub} {n} değiştirme maksadı
der Austauschwerkstoff {sub} {m} değiştirme maddesi
die Austauschwerkstoffe {sub} {pl} değiştirme maddeleri
das Austauschwerkzeug {sub} {n} değiştirme enstrümanı
die Austauschzeiten {sub} {pl} değiştirme zamanları
der Austauschzähler {sub} {m} değiştirme sayacı
auswechseln {v} değiştirmek
ändern {v} değiştirmek
Änderung kostet nichts {sub} {f} değiştirme masrafsız
die Änderungen {sub} {pl} değiştirmeler
Änderungen vorbehalten değiştirme hakkı saklıdır
Änderungsantrag değiştirme başvurusu
das Änderungsdatum {sub} {n} değiştirme tarihi
der Änderungsdienst {sub} {m} değiştirme servisi
die Änderungsdurchführung {sub} {f} değiştirme icrası
abgelaufene Wechsel {sub} {m} müddeti geçmiş değiştirme
die Ablagefachwechslung {sub} {f} koyma gözü değistirme
das Ablenken {sub} {n} yönünü değiştirme
Ablenken eines Bohrlochs {sub} {n} deliğin yönünü değiştirme
die Ablösung {sub} {f} [Wach~] nöbet değiştirme
die Abschwenkung {sub} {f} fikir değiştirme
Abänderung einer Konkursentscheidung {sub} {f} iflas kararını değiştirme
die Adressenumsetzung {sub} {f} adres değiştirme
die Adressenumwandlung {sub} {f} adres değiştirme
die Adressmodifikation {sub} {f} adres değiştirme
die Adressmodifikation {sub} {f} bulunak değiştirme
die Adressumrechnung {sub} {f} adres değiştirme
die Affektverlagerung {sub} {f} [Psychologisch] yön değiştirme
affine Umformung {sub} {f} dönüşümlü biçim değiştirme
die Agogik {sub} {f} müzik resitali anında tempo değiştirme
die Anastrophe {sub} {f} cümlelerde edatın yerini değiştirme
die Anlagenumsetzung {sub} {f} tesisat yerini değiştirme
der Arbeiterwechsel {sub} {m} eleman değiştirme
der Arbeiterwechsel {sub} {m} işçi değiştirme
der Arbeitsplatzwechsel {sub} {m} işi değiştirme
der Arbeitsplatzwechsel {sub} {m} çalışma yerin değiştirme
der Arbeitswechsel {sub} {m} değiştirme
der Arbeitswechsel {sub} {m} yeri değiştirme
der Arztwechsel {sub} {m} doktor değiştirme
die Atemwegsverlegung {sub} {f} solunum yolunu değiştirme
die Atemwegverlegung {sub} {f} solunum yolunu değiştirme
0.009s