12 direkte Treffer gefunden für: betrachten


30 indirekte Treffer gefunden für: betrachten

Deutsch Türkisch
betrachten als {v} ...olarak bakmak
Betrachten Sie sich als entlassen! [arbeit, Gefängnis...] Kendinizi çıkarılmış kabul edin!
Betrachten Sie sich als verhaftet! Kendinizi tutuklanmış kabul edin!
betrachtend {adj} dikkatle bakan
als selbstverständlich betrachten {v} gayet tabii olarak değerlendirmek
Bilder betrachten {sub} {pl} resimleri incelemek
die Welt betrachten {v} dünyayı incelemek
eine Angelegenheit als erledigt betrachten {v} bir olayı halledilmiş olarak değerlendirmek
eine Sache von allen Seiten betrachten {v} bir şeyi her yönüyle değerlendirmek
eingehend betrachten {v} enine boyuna değerlendirmek
es in seiner ganzen Tragweite betrachten {v} tüm yönleriyle değerlendirmek
etwas als abgeschlossen betrachten {v} bir şeyi tamamlanmış kabul etmek
etwas als gutes Omen betrachten uğurlu saymak
etwas als selbstverständlich betrachten {v} bir şeyi sarih olarak değerlendirmek
etwas als zweifelhaft betrachten {v} bir şeyi şüpheli görmek
etwas aus einer anderen Perspektive betrachten {v} bir şeyi başka perspektifden değerlendirmek
etwas bei Licht betrachten {v} bir şeyi aydılıkta incelemek
etwas getrennt von etwas betrachten {v} bir şeyi bir şeyden ayrı tutmak
etwas in einem anderen Licht betrachten {v} bir şeyi başka türlü değerlendirmek
etwas isoliert betrachten {v} bir meseleyi dar açıdan ele almak
etwas kurz betrachten {v} bir şeyi kısaca incelemek
etwas mit Bedauern betrachten {v} bir şeye acıma duygusuyla bakmak
etwas mit Skepsis betrachten {v} bir şeye şüpheli yaklaşmak
etwas näher betrachten {v} bir şeyi yakından değerlendirmek
etwas nüchtern betrachten {v} bir şey temkinli yaklaşmak
etwas von allen Seiten betrachten {v} bir şeyi çok yönlü değerlendirmek
genau betrachten {v} tam değerlendirmek
gründlich betrachten {v} iyice incelemek
in einem neuen Licht sehen, betrachten {v} bir şeyi yeniden değerlendirmek
jemanden, etwas wohlwollend betrachten {v} birini, bir şeyi iyi niyetle değerlendirmek
0.003s