Keine direkten Treffer gefunden für: (h

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: (h

Deutsch Türkisch
das Agens {sub} {n} [Medizin] (hasta yapan) etken
das Agens {sub} {n} [Medizin] (hasta yapan) faktör
das Alignment {sub} {n} [Verhalten beim Tieren] (hayvanlarda) birinin yaptığı hareketin ötekilerce aynısının yapılması
anlangen {v} [langte an, hat angelangt: an einem Ziel ankommen] (hedefe) gelmek
ausbalgen {v} (hayvan) derisini yüzmek
das Auto {sub} {n} (halk arasında) araba
beflaggen {v} (her tarafı) bayrakla donatmak
die Beflaggung {sub} {f} (her tarafı) bayrakla donatma
behaftet (hastalık) tutulmuş
behaftet (hastalık) yakalanmış
beibringen {v} [brachte bei, hat beigebracht] (haberi) alıştıra alıştıra söylemek
die Bereinigung {sub} {f} (hesap) ödeme
besiegen {v} {ugs.} (hastalığı) yenmek
die Besiegung {sub} {f} (hastalık) yenme
biesen {v} (hayvan) saldırmak
der Blendling {sub} {m} (hayvan) kırma
die Bodensicht {sub} {f} (havadaki uçaktan) yeryüzünün görünümü
die Bordzeit {sub} {f} (hava ve deniz araçlarının o anda bulunduğu yere göre) lokal saat
der Brahmane {sub} {m} (Hindistan’da en yüksek rahip sınıfından) rahip
die Dihybride {sub} {pl} (hayvan) kırma
der Dogger {sub} {m} [Geologie] (Hollanda) balıkçı gemisi
durchwalken {v} [Tuch] (havluyu) silkelemek
düppig {adj} (hava) bunaltıcı
einpferchen {v} (hayvanı) ağıla kapamak
einpferchen {v} (hayvanı) ağıllandırmak
einschlummern {v} (hafifçe) uykuya dalmak
das Einstellen {sub} {n} [von Patienten] (hastanın ilacının dozunu) ayarlama
eintrüben {v} [Wetter] (hava) kapanmak
die Eintrübung {sub} {f} (hava) kapanma
entrechten {v} (haklarından) yoksun bırakmak
der Erstling {sub} {m} (hayvan) ilk yavru
die Erstlinge {sub} {pl} (hayvan) ilk yavrular
die Etiology {sub} {f} [Ätiologie] (hastalıklarda) sebep araştırma bilimi
die Eusebiefede {sub} {f} (Hristiyanlıkta) Allah korkusu
der Experte {sub} {m} [Luftwaffe] (hava) uzmanı
der Feuchtigkeitsgehalt {sub} {m} [der Luft] (havanın) nem oranı
der Feuereifer {sub} {m} (hararetli, ateşli) gayret
die Flachse {sub} {f} [österr., bayr.: Flechse] (hayvanlarda) esnek bağ
die Flechse {sub} {f} [flachse] (hayvanlarda) esnek bağ
der Flug {sub} {m} (hayvan) sürü
forkeln {v} (hayvan) boynuzla delmek
fortjagen {v} [Tiere] (hayvan) kovmak
das Fracking {sub} {n} [das Aufspalten von Gestein mit Chemikalien und hohem Wasserdruck zur Gewinnung von Gas oder Erdöl] (hidrolik kırma) kayaların kimyasal maddelerle parçalanması sonucu gaz ve petrol üretmek
die Frivolität {sub} {f} (hareket, söz) açık saçık olma
fromm [veraltet: bei Tieren] (hayvan) sakin
fromm [veraltet: bei Tieren] (hayvan) uysal
der Führungsesel {sub} {m} (hayvanlı kervan) kılavuz eşek
das Gate {sub} {n} [Luftsteig] (havalimanı) alandaki uçağa biniş kapısı
der Gefängnispfarrer {sub} {m} (Hristiyanlarda)hapishane hocası
gehen lassen {v} [Teig] (hamur) mayalanmak
das Geknurr {sub} {n} [Tier] (hayvan) homurtu
0.003s