2 direkte Treffer gefunden für: ülkeler

Deutsch Türkisch
die Länder {sub} {pl} ülkeler
die Staaten {sub} {pl} Ülkeler

58 indirekte Treffer gefunden für: ülkeler

Deutsch Türkisch
Aufgliederung nach Ländern {sub} {f} ülkelere göre ayırma
das Auslandsgespräch {sub} {n} ülkelerarası telefon görüşmesi
der Wohlstand der Nationen Ülkelerin refahı
das Ferngespräch {sub} {n} [ins Ausland] ülkeler arasi telefon görüşmesi
Freundschaft zwischen Staaten {sub} {f} ülkeler arası dostluk
grenzüberschreitend {adj} ülkelerarası
grenzüberschreitender Handel {sub} {m} ülkelerarası ticaret
Länder bezeichnen {v} ülkeleri tarif etmek
der Länderdossier {sub} {m} ülkeler dosyası
die Ländergruppe {sub} {f} ülkeler grubu
die Länderkammer {sub} {f} ülkeler kurumu
der Länderkampf {sub} {m} [Fußball etc.] ülkeler arası (futbol) mücadelesi
die Länderkennung {sub} {f} ülkeler alameti
die Länderkennzahl {sub} {f} ülkelerin kod numaraları
die Länderkommissionen {sub} {pl} [UNESCO] ülkeler komisyonu
die Länderkunde {sub} {f} ülkeler bilimi
die Ländermission {sub} {f} ülkeler misyonu
Ländern [den~] ülkelere
der Länderrisikenindex {sub} {m} ülkeler risk endeksi
das Länderrisiko {sub} {n} ülkeler riski
länderspezifisch {adj} ülkelere has
das Länderstrategiepapier {sub} {n} ülkeler stratejisi belgesi
die Länderstudie {sub} {f} ülkeler araştırması
die Länderstudien {sub} {pl} ülkeler araştırmaları
die Ländertabelle {sub} {f} ülkeler çizelgesi
länderunabhängig {adj} ülkelerden bağımsız
der Ländervergleich {sub} {m} ülkeler arasında karşılaştırma
die Ländervorwahl {sub} {f} ülkelerin ön kodu
länderübergreifend {adj} ülkelerüstü
nach Ländern geordnet ülkelere göre dizili
die Staatengemeinschaft {sub} {f} Ülkeler birliği
Zusammenschluss von Ländern {sub} {m} ülkelerin çıkar birliği kurması
die Alpenländer {sub} {pl} dağlık ülkeler
am stärksten betroffene Länder en çok maruz kalan ülkeler
am wenigsten begünstigten Entwicklungsländer {sub} {f} en az yararlanan gelişmekte olan ülkeler
am wenigsten entwickelte Länder {sub} {pl} en az gelişmiş ülkeler
am wenigsten wohlhabende Länder {sub} {f} en az varlıklı ülkeler
andere Länder {sub} {pl} başka ülkeler
andere Länder wie z. B. Spanien meselâ Ispanya gibi başka ülkeler
die Anrainerstaaten {sub} {pl} [eines Flusses oder Sees] aynı nehire sınır ülkeler
die Anrainerstaaten {sub} {pl} [eines Landes] sınır komşusu ülkeler
die Anrainerstaaten {sub} {pl} [eines Meeres] aynı denize komşu ülkeler
die Anrainerstaaten {sub} {pl} komşu ülkeler
die Anwerberstaaten {sub} {pl} işçi alan ülkeler
die Aquinoktialgegenden {sub} {pl} tropikal ülkeler
arme Nationen {sub} {pl} fakir ülkeler
assoziierte Länder {sub} {pl} birbirine bağlı ülkeler
assoziierte Länder {sub} {pl} ortak ülkeler
die Aufnahmeländer {sub} {pl} alıcı ülkeler
die Aufnahmeländer {sub} {pl} kabul edici ülkeler
Aufnahmeländer von Wanderarbeitern {sub} {pl} göç kabul eden ülkeler
ausländische Staaten {sub} {pl} yabancı ülkeler
auswärtige Staaten {sub} {pl} dış ülkeler
ärmere Länder {sub} {pl} daha fakir ülkeler
baumwollerzeugende Länder {sub} {pl} pamuk üreten ülkeler
beitrittswillige Länder {sub} {pl} katılım isteklisi ülkeler
benachbarte Staaten {sub} {pl} komşu ülkeler
die Bestimmungsländer {sub} {pl} belirlenen ülkeler
0.003s