14 direkte Treffer gefunden für: çare


74 indirekte Treffer gefunden für: çare

Deutsch Türkisch
abgebrannt {ugs.} çaresiz kalmış
abgebrannt sein {v} çaresiz kalmak
abhelfen {v} [half ab, hat abgeholfen] çare bulmak
abhelfen {v} [half ab, hat abgeholfen] çare olmak
abhelfen {v} [Krankheit: half ab, hat abgeholfen] çare bulmak
abhelfend {adj} çare veren
Abhilfe finden {v} çare bulmak
Abhilfe leisten {v} çare bulmak
Abhilfe leistend {adj} çare bulan
Abhilfe schaffen {v} çare bulmak
die Abhilfemaßnahme {sub} {f} çare önlemi
die Abhilfemaßnahmen {sub} {pl} çare önlemleri
die Abhilfemöglichkeiten {sub} {pl} çare bulma olanakları
die Abhilfen {sub} {pl} çareler
abhilfeschaffende Maßnahme {sub} {f} çare olacak önlemler
der Abhilfeunterricht {sub} {m} çare dersi
das Abhilfeverfahren {sub} {n} çare methodu
am Rande der Verzweiflung çaresizliğe yakın
arm {adj} çaresiz
auf Abhilfe sinnen {v} çare aramak
auf Mittel sinnen {v} çare aramak
aufgeschmissen {adj} çaresiz
aufgeschmissen sein {v} {ugs.} çaresiz olmak
ausweglos {adj} çaresiz
ausweglose Falle {sub} {f} çaresiz tuzak
ausweglose Lage çaresiz durum
ausweglose Situation {sub} {f} çaresiz durum
die Ausweglosigkeit {sub} {f} çaresizlik
die Bedrängnis {sub} {f} çaresizlik
care of (mektup adresinde) eliyle
care of vasıtasıyla
das Carepaket {sub} {n} yardım paketi
da ist guter Rat teuer çare bulmak çok zor
die Hände ringen {v} çaresizlikten ellerini ovuşturmak
einen Ausweg finden çaresini bulmak
Ein Fisch auf dem Trockenen {sub} {m} {ugs.} çaresiz
es möglich machen çaresini bulmak
gebieterische Notwendigkeit {sub} {f} çaresizlik
gedeichselt {ugs.} çaresine bakılmış
Gefühl der Bedrängnis {sub} {n} çaresizlik hissi
heilend {adj} çare bulan
hilflos {adj} çaresiz
hilflos {adj} çaresizlik
die Hilflose {sub} {pl} çaresizler
die Hilflosigkeit {sub} {f} çaresizlik
hilfslos {adj} çaresiz
hinwenden [sich an jemendem] çare aramak
händeringend {adv} çaresizlik içinde
ich bin in einer verzweifelten Lage çaresiz bir durumdayım
ich kann mir nicht helfen çaresizim
in der Flucht sein Heil suchen çareyi kaçmakta bulmak
Abhilfe im Wege einer einstweiligen Verfügung {sub} {f} ihtiyatı tedbir kararı yoluyla çare
arm {adj} biçare
die Arme {sub} {f} biçare
armer Schelm {sub} {m} biçare
armselig {adj} biçare
aufgeschmissen {adj} biçare
die Aushilfe {sub} {f} geçici çare
bedauernswert {adj} [Person] biçare
bedauernswürdig {adj} biçare
der Behelf {sub} {m} geçici çare
dürftig {adj} [erbärmlich] biçare
hilflos {adj} biçare
kümmerlich {adj} [erbärmlich] biçare
letztes Mittel {sub} {n} son çare
letztmöglicher Weg {sub} {m} son çare
der Notbehelf {sub} {m} geçici çare
die Notlösung {sub} {f} [provisorisch] geçici çare
ratlos {adj} biçare
resigniert {adj} biçare
rettungslos {adj} biçare
Ultima Ratio {sub} {f} [letztes geeignetes Mittel, letztmöglicher Weg] son çare
unbehaust {adj} biçare
unbemittelt {adj} biçare
0.004s