12 direkte Treffer gefunden für: çalışanlar


29 indirekte Treffer gefunden für: çalışanlar

Deutsch Türkisch
Aktienbeteiligungsplan für Mitarbeiter {sub} {m} çalışanlar için hisse senetleri pay planı
Anzahl der Beschäftigten {sub} {f} çalışanların sayısı
Aufenthaltsraum für die Belegschaft {sub} {m} çalışanların oturma odası
Ausbildung der Arbeitnehmer {sub} {f} çalışanların eğitimi
das Betriebsklima {sub} {n} çalışanlar arasındaki ilişkiler
der Betriebsrat {sub} {m} çalışanları temsil eden kurul
Defizit der Angestelltenzahl {sub} {f} çalışanlarda sayıca eksiklik
kollektive Belegschaftsaktie {sub} {f} çalışanların ortak hisse senedi
der Personalrat {sub} {m} çalışanlarca seçilmiş temsilci
das Truck-System {sub} {n} çalışanlara mal karşılığı ödeme yapma
das Trucksystem {sub} {n} çalışanlara mal karşılığı ödeme yapma
Zahl der Beschäftigten {sub} {f} çalışanların sayısı
Zahlen zur Beschäftigung {sub} {pl} çalışanlar sayısı
abhängig Beschäftigte {sub} {pl} bağımlı çalışanlar
alle Erwerbstätigen {sub} {pl} tüm çalışanlar
die Belegschaft {sub} {f} yerinde çalışanlar
ehemalige Erwerbstätige {sub} {pl} eski çalışanlar
die Gesamtbelegschaft {sub} {f} bütün çalışanlar
im Sozialbereich Tätige {sub} {pl} sosyal alanda çalışanlar
die Mitbeschäftigte {sub} {pl} beraber çalışanlar
männliche Erwerbstätige {sub} {pl} erkek çalışanlar
nebenberuflich Beschäftigte {sub} {pl} ek olarak çalışanlar
die Scheinselbstständige {sub} {pl} sözde serbest çalışanlar
die Teilzeitbeschäftigte {sub} {pl} kısmi zamanlı çalışanlar
die Teilzeitbeschäftigte {sub} {pl} part taym çalışanlar
der Zeitlöhner {sub} {m} saat ücreti ile çalışanlar
die Zivilbeschäftigte {sub} {pl} sivil çalışanlar
zivile Erwerbspersonen {sub} {pl} sivil çalışanlar
zivile Erwerbstätige {sub} {pl} sivil çalışanlar
0.002s